Novinky

DPH Puzzle

Žádáme vládu o úlevy na DPH z pronájmů honiteb

Předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota včera odeslal předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi dopis žádající přeřazení pronájmů honiteb do snížené sazby DPH a výklad pronájmů honiteb jako pronájmů, kde není třeba účtovat DPH, nikoli jako postoupení práva myslivosti.

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás se žádostí o podporu státu, která zajistí zlepšení ekonomických podmínek pro provoz myslivosti v České republice.

Ekonomika myslivosti je založena na dvou hlavních pilířích. Prvním jsou dobrovolnická práce a osobní finanční příspěvky myslivců a druhým je zvěř – ať již v podobě prodeje zvěřiny či poplatkového lovu.

Myslivci ročně odpracují přibližně padesát milionů hodin veřejně prospěšné dobrovolnické práce v hodnotě téměř deseti miliard korun. Do ekonomiky České republiky pak přispívají téměř dvěma miliardami korun osobních nákladů a stovkami milionů korun za pronájmy honiteb, z nichž významná část je příjmem státního podniku Lesy ČR. Výkon samotných myslivců je dnes již na hranici možného, vezmeme-li v potaz, že až na výjimky myslivost vykonávají jako koníček.

Díky tvrdé práci myslivců dokázala myslivost hraničně ekonomicky fungovat. Většina spolků udržela své hospodaření alespoň vyrovnané. Prodej zvěřiny je však závislý na fungující ekonomice, a tak po příchodu pandemie koronaviru klesl ze dne na den prakticky na nulu. Obchodníci přestali prodávat, restaurace vařit, a tedy zpracovatelské závody vykupovat zvěřinu, pro kterou najednou neexistoval odbyt. Odbyt zvěřiny je přitom klíčový nejen pro svou ekonomickou funkci, ale také pro svou funkci společenskou.

Vážený pane předsedo vlády, rád bych Vás tímto požádal o podporu myslivosti v podobě dvou zásadních změn pravidel pro výběr DPH z pronájmů honiteb. Pro podporu myslivosti by bylo žádoucí, aby Finanční správa interpretovala nájemní smlouvy k pronájmu honiteb v duchu zákona o myslivosti, tedy jako pronájem pozemků, nikoli jako postoupení práva. Tím se pronajímatelům honiteb – plátcům DPH umožní neúčtovat nájemcům z nájmu DPH. Dále by v současné situaci tam, kde DPH bez ohledu na první navrhované opatření musí být účtována z jiného důvodu, pomohlo přeřazení pronájmů honiteb ze základní sazby (21 %) do druhé snížené sazby DPH (10 %).

Pronajímateli velké části honiteb v Česku jsou plátci DPH, zejména státní podnik Lesy ČR. Nájemci (uživateli) většiny honiteb jsou myslivecké spolky. Část z nich je plátci DPH, většina je neplátci. DPH je však pronájem honiteb zatížen v obou případech. Přeřazení pronájmu honiteb do druhé snížené sazby DPH by myslivcům ušetřilo část nákladů, a tím pomohlo vylepšit ekonomiku myslivosti.

Dalším možným způsobem podpory myslivosti by byla změna stanoviska Ministerstva financí, které pronájem honiteb považuje za postoupení práva, nikoli za pronájem pozemků. Pronájem honiteb se odehrává podle § 32 zákona č. 449 / 2001 Sb. o myslivosti. Zákon o myslivosti přitom v § 17 honitbu jednoznačně vnímá jako soubor pozemků. Pronájem honitby tedy je pronájmem pozemků, nikoli postoupením práva výkonu myslivosti. Z pronájmů je možné DPH neúčtovat a opět tak snížit náklady na provoz myslivosti.

Budou-li výše uvedená opatření realizována, bude se pro stát jednat o daňový výpadek v řádu pouhých desítek milionů korun. Pro osmdesát tisíc myslivců však přinese snížení nákladů, potřebnou úlevu v těžké situaci a zároveň hmatatelné potvrzení potřebnosti myslivců pro stát a uznání jejich práce. Doba krize po pandemii koronaviru státní podpoře myslivosti ještě dodává na naléhavosti.

Bez fungující myslivosti, a tím i osobní práce myslivců, se Česká republika neobejde. Podpora myslivosti v podobě snížení nákladů je nejvíce potřeba právě v současnosti, kdy se myslivci významně podílí na obnově mezí a remízů, budují opatření pro zadržování vody v krajině, vzdělávají mládež směrem k praktické, a nikoli fanatické ekologii, pečují o zvěř, která je národním bohatstvím, snižují stavy zvěře tam, kde komplikuje obnovu kůrovcem a suchem poškozených lesů, a mezi veřejností propagují konzumaci zvěřiny, coby vysoce kvalitní, hodnotné a ekologické potraviny.

Věřím, že Vláda České republiky může snížením sazby DPH myslivost podpořit, a ocenit tak práci a společenský přínos všech myslivců.

S poděkováním a pozdravem

Ing. Jiří Janota, předseda
Českomoravská myslivecká jednota

Na vědomí:
JUDr. Alena Schillerová, PhD., ministryně financí
Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství

Soubory ke stažení