Zákaz zkoušek a společných lovů

Koronavirus - MZe
AKTUÁLNÍ SITUACE

Výkon práva myslivosti je povolen.

Samostatný lov ve dne i v noci je povolen. Společné lovy jsou zakázány.

AKTUALIZOVÁNO 5. 3. 2021

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SDĚLUJE:

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Výkon práva myslivosti není kromě společného lovu zvěře omezen, a to jak z důvodu zabránění šíření nebezpečných nemocí, tak z důvodu předcházení škodám způsobených zvěří v lesích a zemědělství a rovněž z důvodu zabránění strádání zvěře.

Výkon funkce myslivecké stráže, který je výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.

Zkoušky z myslivosti (lovecký lístek, myslivecký hospodář, zkoušky psů, zkoušky sokolnické, atd.) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat.

Apelujeme na dotčené osoby, aby v současnosti zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-rybnikarstvi-a-myslivost-od-1-3.html


Zdůvodnění k výjimkám z mimořádných opatření od 1. 3. 2021:

Zákaz cest mimo okres pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost), pokud se při kontrole prokážeme průkazem či písemným potvrzením osoby, u které vykonáváme myslivost. Minimálně by tedy takový doklad měl obsahovat identifikaci uživatele honitby, místo honitby a jméno držitele. Z mysliveckých dokladů toto splňují Povolenka k lovu, Průkaz mysliveckého hospodáře a Průkaz myslivecké stráže. Kdo nemá žádný z těchto dokladů, tomu musí uživatel honitby vystavit potvrzení.

Zákazy vycházení ve dne i v noci pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost), nařízení vlády přitom v tomto případě nevyžaduje dokladování práva využít výjimku.

Zákaz pobytu v přírodě mimo obec bydliště se myslivců vůbec netýká. Ten platí pouze pro rekreační pobyty v přírodě. Myslivost je povinností uloženou uživateli honitby zákonem.

Jsme povinni omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti. Zároveň jsme samozřejmě povinni dodržovat všechna platná opatření (respirátory apod.), a to i tam, kde využíváme výjimky z jiného zákazu.

Prodej ulovené zvěře uživatelem honitby koncovému spotřebiteli by zakázán být neměl, protože se obvykle nejedná o prodej z provozovny.

Obchody se zbraněmi a střelivem budou od pondělka uzavřeny. Mají možnost vydávat objednávky provedené přes internet či telefonicky. Je ale na jejich provozovatelích, zda ji využijí.

Pravidla stanovují Usnesení vlády č. 216, Usnesení vlády č. 217Usnesení vlády č. 241.

Přejít na začátek