Změny veterinárních opatření k AMP

Státní veterinární správa nás informovala o změnách celostátních a krajských mimořádných veterinárních opatření (MVO):

  • Celostátní MVO k AMP týkající se přemísťování domácích prasat chovaných mimo uzavřená pásma I a II do uzavřeného pásma I nebo II: zakazuje se přemísťování domácích prasat chovaných mimo uzavřená pásma do uzavřeného pásma II na dočasné hospodářství.
  • Krajské MVO k AMP pro uzavřené pásmo II: nově bude třeba i pro přemístění domácích prasat na určené jatky, které se nacházejí ve stejném uzavřeném pásmu II veterinární osvědčení.
  • Krajské MVO k AMP pro uzavřené pásmo I: nově budou moci vybraní chovatelé domácích prasat přemísťovat zvířata z uzavřeného pásma I na jiné hospodářství nebo na jatky pouze na tzv. ohlášení o přemístění (chovatel provede vyplněním jednoho z elektronických formulářů, které jsou dostupné zde: Online formuláře k africkému moru prasat (AMP) – Státní veterinární správa (svscr.cz) a nebude třeba veterinární osvědčení. Vybraní chovatelé jsou uvedení v nové příloze č. 5 MVO. Tato změna se týká pouze MVO od Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj (KVSL), KVSL vybrala chovatele na základě vyhovujících výsledků úředních kontrol, příznivých výsledků monitoringu AMP a splnění posílených opatření biologické bezpečnosti. Dále byly upraveny MVO pro uzavřené pásmo I KVSL a Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj s ohledem na změnu Metodiky kontroly zdraví (MKZ) 2024 a zvýšené zástřelné za kusy nad 80 kg. Podmínkou pro zvýšené zástřelné je odevzdání uloveného kusu s hmotností nad 80 kg do asanačního podniku (kusy nebudou určené k lidské spotřebě), kde úřední veterinární lékař provede kontrolu zvážením kusu a odebere vzorky k laboratornímu vyšetření na AMP.

V souvislosti s úpravou MKZ 2024 ohledně zvýšeného zástřelného za kusy nad 80 kg došlo ještě k malé úpravě formulářů k žádostem o zástřelné pro uzavřené pásmo I a II – upravené formuláře přikládáme. Jsou dostupné i na internetových stránkách SVS – Objednávky laboratorních vyšetření – Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace – Státní veterinární správa (svscr.cz) v části Africký mor prasat (AMP).

Všechna mimořádná veterinární opatření jsou zveřejněna na úřední desce SVS – Úřední deska SVS  – Státní veterinární správa (svscr.cz).

K problematice byla zveřejněná taky tisková zpráva: Úprava opatření proti šíření afrického moru prasat – Státní veterinární správa (svscr.cz).

Zdroj: Státní veterinární správa (SVS)

Soubory ke stažení

Přejít na začátek