Znáte nové doby lovu?

srnec

Od začátku tohoto roku je účinná novela vyhlášky číslo 245/2002 Sb., kterou každý myslivec zná jako vyhlášku stanovující doby lovu zvěře. Nejvýznamnější změnou, kterou tato novela přinesla, je povolení celoročního lovu řady druhů spárkaté zvěře do dvou let věku. Nedávný začátek „tradiční“ doby lovu srnců však ukázal, že část myslivců o novince neví a část ji považuje za značně kontroverzní.

Zpravodaj ČMMJ není vhodným místem pro diskuzi nad onou kontroverzí, proto se na tomto místě omezíme pouze na popis nového stavu. Nepozornému čtenáři se totiž může snadno stát, že si novinek v dobách lovu ani nevšimne.

Ministerstvo zemědělství chtělo doby lovu rozšířit, pouze však na omezenou dobu. Proto do nového znění vyhlášky skrylo malou záludnost. Doby lovu nerozšířilo přepsáním paragrafu 1, ale vložením zcela nového paragrafu 2a. Pokud tedy nedočtete až k němu, skutečné doby lovu se nedozvíte. Paragraf 2a přitom u daňků, jelenů evropských, muflonů, siků japonských, srnců a kamzíků prodlužuje dobu lovu nad rámec paragrafu 1 a s výjimkou kamzíků povoluje celoroční lov jedinců těchto druhů do dvou let věku. Toto opatření platí až do 31. března 2025.

Konsolidovanou tabulku dob lovu najdete na webu ČMMJ.

Přejít na začátek