Novinky

Zrušení nouzového stavu pro myslivost nic nemění

AKTUÁLNÍ SITUACE

Výkon práva myslivosti je povolen.

Samostatný i společný lov ve dne i v noci je povolen.

Poslanecká sněmovna Parlamentu neschválila Vládě prodloužení nouzového stavu za 14. únor 2021. Počínaje pondělkem 15. 2. 2021 tak pravděpodobně nouzový stav skončí. Samotné ukončení nouzového stavu ale nic nemění na omezeních, kterými se řídí výkon práva myslivosti. Po konzultaci s příslušnými institucemi prosíme: Respektujte i nadále dosud platná krizová opatření vlády.

Výkon práva myslivosti – individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře) je povolen, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků.

Vždy zvažujte nezbytnost provádění mysliveckých činností v současnosti a usilujte o to, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob. Vyžaduje-li situace výjimku z této zásady, konzultujte ji s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.