Zvěř má pykat za chyby aktivistů a lesních hospodářů

Hnutí Duha

Ekoaktivisté a lesní hospodáři po letech bojů našli společnou řeč a společného nepřítele. Je jím lesní zvěř. Přílepkem k lesnímu zákonu se snaží vyvlastnit majitelům pozemků a myslivcům právo rozhodovat ve svých honitbách o zvěři s cílem zvěř na celém území vybít.

Ironické rčení „zabij bobra, zachráníš strom“ získává v těchto dnech zcela nový rozměr. Poslanci TOP09 a Pirátů předložili do třetího čtení lesního zákona vyvlastňovací přílepek, kterým se mění zákon o myslivosti. Nově by o hospodaření se zvěří neměli rozhodovat vlastníci pozemků a uživatelé honiteb (myslivci), ale stát. Cílem je genocida lesní zvěře v celém Česku údajně v zájmu obnovy kůrovcem zdecimovaných lesů.

 1. Navrhovaná změna je nepotřebná
  Tvrdá data ukazují, že objem škod vyjádřený ve stromech i v penězích setrvale klesá.
 2. Cílem návrhu je genocida spárkaté zvěře v Česku
  Předkladatelé tvrdí, že zvěř je přemnožená a chtějí státu uložit povinnost tisíce kusů volně žijící zvěře jednoduše zabít.
 3. Návrh vyvlastňuje vlastníkům pozemků právo rozhodovat
  Součástí návrhu je zásah do Ústavou chráněného práva na majetek. Ve prospěch státu zbavuje 420 000 občanů ČR – vlastníků pozemků (a to dokonce i těch, kde žádný les nebyl) práva rozhodovat o zvěři.
 4. Návrh poškodí myslivost i stát
  Provoz myslivosti nebude z čeho zaplatit. Všichni pronajímatelé honiteb včetně státu přijdou ročně o půl miliardy korun.
 5. Návrh vyvlastňuje právo rozhodovat, ale odpovědnost nechává na myslivcích
  Stát má mít rozhodovací pravomoc při stanovování plánů hospodaření se zvěří. Ať odpovědnost nese ten, kdo rozhoduje.
 6. Návrh obchází demokratické principy
  Vyvlastňovací přílepek byl k návrhu zákona připojen až těsně před třetím čtením tak, aby o něm byla vyloučena veřejná, odborná a do značné míry i poslanecká diskuze. Co bude příště? Hrstka poslanců se rozhodne zakázat tučná jídla? Osobní auta? Zbraně? Svobodu slova?

Za poslaneckou iniciativou stojí především Hnutí Duha , které po letech vzájemných bojů našlo společné nepřátele s některými lesními hospodáři. Těmi nepřáteli jsou lesní zvěř, myslivci a soukromé vlastnictví. V zájmu ochrany lesů má být lesní zvěř vybita, myslivost ekonomicky zlikvidována a soukromé vlastnictví vyvlastněno státem. Je však Hnutí Duha tím, komu by měli poslanci naslouchat?

Bylo to právě Hnutí Duha reprezentované svým dnešním mluvčím v této problematice Jaromírem Bláhou, které prosazovalo bezzásahová řešení (= neřešení) kůrovcové kalamity na Šumavě. Odtud se kůrovec rozšířil po většině ČR a zdecimoval významnou část smrkových porostů,“ nebere si servítky místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Červenka a pokračuje: „Tak to dopadá, když přírodu chrání aktivisté. Je nutné se ptát, co celou touto velmi dobře marketingově připravenou kůrovcovou akcí sledují, když jsou ochotni obětovat zvěř,“ konstatuje smutně Červenka.

Českomoravská myslivecká jednota si je vědoma lokálně zvýšených stavů zvěře, které místně neprospívají obnově kůrovcem postižených lesů, i slabin stávajícího systému sčítání zvěře. Nebrání se ani diskuzi o souladu mezi stavem lesů a početními stavy spárkaté zvěře. Tyto subjektivní problémy však mají jiná než navrhovaná řešení a především je nelze řešit přílepkem bez jakékoli veřejné či odborné diskuze.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek