Month: <span>Listopad 2020</span>

Volby předsednictva ČMMJ a členů dozorčí rady

Volební komise Českomoravské myslivecké jednoty zveřejňuje kandidatury do vrcholných orgánů Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. pro volební období 2021 až 2025. Volební sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty se plánuje na začátek roku 2021 v Kongresovém sále II. TOP HOTELU PRAHA. Na funkci předsedy myslivecké rady ČMMJ kandidují Ing. Jiří Červenka Ing. Jiří Janota Ing. Josef Orlovský Na …

Číst dál

Dotazník – dopady Covid 19

Vážení myslivci, z důvodu platných opatření proti koronaviru je letošní rok zcela odlišný od těch předchozích. Současná opatření se na právo myslivosti nevztahují. Přesto se některé společné lovy ruší, z důvodu nekonání posledních lečí a jiných komplikací. Prosím, vyplňte krátký dotazník, abychom mohli zhodnotit současnou situaci. Vaše odpovědi vyhodnotíme a pokusíme se o zmírnění dopadů této, pro všechny, nevlídné …

Číst dál

Sekretariát ČMMJ v režimu nouze

S ohledem na zpřísněná opatření kolem koronaviru bude sekretariát ČMMJ pro veřejnost otevřen jen v pondělí a úterý od 8.00 do 12.00 hodiny, a to po předchozí telefonické dohodě. Zaměstnanci budou pracovat prostřednictvím emailu a mobilních telefonů z domu. Své dotazy směřujte na příslušné pracovníky dané oblasti. Kontakty naleznete na stránce „Kontaktujte nás“.

Číst dál
zkoušky z myslivosti

Zkoušky z myslivosti v nouzovém stavu

V rámci rozvolňování epidemických opatření je od pondělí 23. 11. možné, byť v omezeném režimu, pořádat zkoušky z myslivosti a zkoušky mysliveckých hospodářů. Výjimka, uvedená v Usnesení vlády ze dne 20.11. 2020, se totiž týká „zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném …

Číst dál

SVS vymezuje zónu intenzivního lovu černé zvěře

Ústřední nákazová komise (ÚNK), kterou minulý týden svolal ministr zemědělství Miroslav Toman, dnes projednávala problematickou nákazovou situaci ve vztahu k africkému moru prasat (AMP), ptačí chřipce a také Covidu-19. Nejvážnějším rizikem pro tuzemské chovy je šířící se AMP v Německu a Polsku v blízkosti českých hranic. Proto se členové ÚNK shodli na vytyčení oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých na severu …

Číst dál

O všem, co se v lese šustne

Státní podnik Lesy ČR, partner Českomoravské myslivecké jednoty před rokem založil Klub nového lesa. Motto klubu zní: “ Tvořte krajinu s námi a zasaďte se o lesy pro další generace“. Dává tak jasný signál pro všechny zájemce o přírodu a její obnovu. Přes mobilní aplikaci nebo na webu Klub nového lesa se o všem, co se v lese šustne, můžete dozvědět. Efektivní …

Číst dál
Koronavirus - veterina

Platnost osvědčení prohlížitelů zvěřiny

Státní veterinární správa oznamuje, že na proškolené osoby, kterým letos skončila nebo skončí platnost osvědčení pro prohlížení ulovené volně žijící zvěře, se stále vztahuje tolerování, které jsme oznamovali v březnu 2020 na adrese https://www.svscr.cz/aktualni-informace-svs-pro-prohlizitele-zveriny/. Školení proškolených osob byla sice v září a říjnu obnovena, ale proběhlo jich jen pár a znovu musela být přerušena. Navíc se školení díky karanténě …

Číst dál

Seminář o zpracování zvěřiny

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Českou zemědělskou univerzitou vám přinášíme online záznamy ze Semináře o zpracování zvěřiny a biologii zvěře. Zhlédnout můžete přednášky Pavla Forejtka o našem webu ProZvěřinu.cz, Tamary Latini o maloobchodních bourárnách zvěřiny a Ondřeje Izsófa na téma Registrace a provoz bourárny na prodej dělené zvěřiny.

Číst dál