Den: <span>21. 12. 2021</span>

Co nastane po zrušení honiteb v držení SPF

Ministerstvo zemědělství vydalo Metodický pokyn pro orgány státní správy myslivosti v souvislosti se zrušením honiteb Státního pozemkového úřadu. Tímto pokynem by se orgány státní správy myslivosti měly řídit po zrušení honiteb v držení Státního pozemkového úřadu. Právní úprava: zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákono myslivosti“), zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých …

Číst dál