Měsíc: <span>Únor 2022</span>

Likvidace kadáverů invazních druhů

Českomoravská myslivecká jednota požádala Státní veterinární správu o stanovisko k likvidaci kadáverů jedinců nepůvodních a invazních druhů usmrcených myslivci v rámci oprávnění vyplývajících z novely zákona číslo 114/1992 Sb. účinné od roku 2022. Je možné tyto jedince neškodně odstraňovat v přírodě, nebo je nutno je odvážet do kafilerií? „Problematiku nakládání s vedlejšími živočišnými produkty řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (dále …

Číst dál