Den: <span>12. 4. 2022</span>

Seminář: Realizace biopásů a ochrana čejky chocholaté

Již  tento „zelený“ čtvrtek  14. 4. 2022 se v Šardicích uskuteční aktuální a zajímavé odborné vzdělávání na téma Agroenvironmentální a klimatická opatření na orné půdě se zaměřením na biopásy a ochranu čejky chocholaté význam opatření, minulost, současnost a budoucnost v období 2023+, postupy přípravy půdy a setí, péče o založený porost a údržba, zapravování posklizňových zbytků, biodiverzita biopásů a její hodnocení, způsob financování. Součástí odborného vzdělávání bude …

Číst dál