Den: <span>30. 9. 2022</span>

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady

Třetí jednání  Myslivecké rady ČMMJ proběhlo 13. září 2022 v Praze. Jednání se zúčastnilo 13 členů  (4 byli omluveni). V hlavních bodech jednání Myslivecká rada vzala  na vědomí výsledek hospodaření ČMMJ, obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. přednesenou jednatelem společnosti Ing. M. Fischerem, MBA. a zprávu o hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k 30. 6. 2022. K dalšímu bodu byli přizváni předseda představenstva pojišťovny HALALI, a.s. …

Číst dál