Titulní strana

PUBLIKACE – AMP Výsledky výzkumu v ČR

Onemocnění prasat virem afrického moru se na území České republiky v posledních letech vyskytovalo mezi roky 2017 a 2018. Objevení se této velmi nebezpečné nákazy vedlo Ministerstvo zemědělství k vyhlášení témat do soutěže Národní agentury pro zemědělský výzkum s cílem zvýšit znalostní databázi českých odborníků a připravenost laboratoří pro řešení této problematiky. Po jejich úspěšném řešení bylo možno připravit společnou publikaci …

PUBLIKACE – AMP Výsledky výzkumu v ČR Číst dál »

Výzkum mortality rysa ostrovida na Šumavě

Výzkumná organizace ALKA Wildlife a Správa Národního parku Šumava realizují společný projekt TAČR SS05010140: Přežívání dospělých samic rysa ostrovida – výzkum hrozeb v jádru a na okraji šumavské populace. Sbírají všechny informace včetně historických o případech úhynu rysa ostrovida (Lynx lynx) na silnici, železnici, v důsledku pytláctví nebo jiných příčin. A to z celých Čech. Do sběru dat se můžete také zapojit. …

Výzkum mortality rysa ostrovida na Šumavě Číst dál »

Úprava MVO k AMP pro uzavřené pásmo II. Libereckého kraje

ČMMJ se po několika jednáních s SVS Praha, Ministerstvem zemědělství a některými poslanci podařilo upravit nařízení SVS při nakládání s ulovenými prasaty v pásmu II, které je vymezeno v Libereckém kraji. Myslivci se mohou rozhodnout, zda si ulovený kus po vyšetření ponechají anebo jej odevzdají rovnou do asanačního podniku. V tomto případě jim bude hrazena náhrada jako za nalezený, sražený či ulovený kus (článek 2, bod 2 …

Úprava MVO k AMP pro uzavřené pásmo II. Libereckého kraje Číst dál »

FACE v Praze u příležitosti 100. výročí ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota byla hostující a pořadatelskou zemí Generálního zasedání FACE, které se uskutečnilo tento týden od 25. – 28. září. V Praze se sešli představitelé evropských mysliveckých svazů a institucí z více než 30 zemí, aby diskutovali o vývoji velkých šelem v Evropě a projednávali strategické cíle FACE pro rok 2027. ČMMJ se ujala organizace mezinárodního setkání, připravila ve spolupráci s FLD ČZU odbornou …

FACE v Praze u příležitosti 100. výročí ČMMJ Číst dál »

O myslivosti a velkých šelmách budou diskutovat myslivci z 26 zemí Evropy

Ve dnech 25. – 27. 9. se poprvé ve své historii sejdou v Praze na svém generálním zasedání zástupci evropských mysliveckých organizací sdružených v organizaci FACE, která zastupuje zájmy evropských myslivců v Evropském parlamentu, Evropské komisi a dalších mezinárodních institucích. Členské státy EU budou debatovat o problematice nárůstu populace velkých šelem a strategii udržitelné myslivosti v Evropě. Součástí třídenního programu mezinárodního setkání je odborná …

O myslivosti a velkých šelmách budou diskutovat myslivci z 26 zemí Evropy Číst dál »

Aktualizovaná mapa omezení použití broků

Na mapovém portálu AOPK ČR je již k dispozici aktualizovaná mapa k omezení použití olověných broků na mokřadech. Dle původního záměru byly z mapy vyčleněny drobné vodní toky, na nichž nejsou podmínky pro významnější výskytu (a lov) vodních ptáků – konkrétně byly (na základě podkladů zpracovaných Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka -VÚV TGM) vyřazeny toky I. a II. řádu …

Aktualizovaná mapa omezení použití broků Číst dál »

Sdílejte své zkušenosti s působením vlka

Téma velkých šelem začíná stále více rezonovat napříč Evropou. Předsedkyně Ursula von der Leyen poukázala na problémy soužití s vlkem a přiměla Evropskou komisi (EK) ke zvážení přístupu k ochraně vlka. Ta vyzvala všechny zúčastněné strany – místní komunity farmářů, myslivců, vědců apod. , aby se přes e-mailovou adresu: RP-JBYS-QNGN-PBYYRPGVBA@rp.rhebcn.rh k problému vyjádřili. Evropská komise zvažuje změnu přístupu …

Sdílejte své zkušenosti s působením vlka Číst dál »

Úprava MKZ 2023 se týká afrického moru prasat

Dnes byla podepsaná ministrem zemědělství úprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 (úprava KMZ 2023). Úprava MKZ 2023 se týká afrického moru prasat a jedná se o následující změny: Zveřejnění úpravy MKZ 2023 na úřední desce Ministerstva zemědělství se předpokládá do konce týdne. Zdroj: Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, Odbor ochrany zdraví a pohody …

Úprava MKZ 2023 se týká afrického moru prasat Číst dál »

Změna veterinárních opatření k AMP

Vzhledem ke změně celostátních mimořádných veterinárních (MVO) opatření k africkému moru prasat  a změně MVO pro uzavřené pásmo II (aktuálně je vymezeno pouze na části Libereckého kraje) jsme obdrželi informace. K 1. září 2023 upravila Státní veterinární správa (SVS) mimořádná veterinární opatření (MVO) ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) na Liberecku. Přesuny domácích prasat První změna se týká přesunů …

Změna veterinárních opatření k AMP Číst dál »

Posun v boji proti AMP – výsledky jednání z PSP ČR

Ve čtvrtek proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jednání zástupců ČMMJ, Státní veterinární správy, Ministerstva zemědělství ČR, zástupce Libereckého kraje a poslanců Parlamentu ČR k problematice AMP v Libereckém kraji. Jednání bylo svoláno na základě žádosti ČMMJ, Libereckého kraje, mysliveckých spolků  Českolipska a Frýdlantska  vzhledem k problémům, které vyvstaly v posledních týdnech s odstřelem a následným nakládáním s ulovenou  černou zvěří v důsledku vyhlášení mimořádných veterinárních …

Posun v boji proti AMP – výsledky jednání z PSP ČR Číst dál »

Přejít na začátek