Category

  • ČMMJ
  • Archive by category Titulní strana

Evropský parlament požaduje přehodnotit ochranu vlka

Evropský parlament dnes odhlasoval společné usnesení o ochraně chovu hospodářských zvířat a velkých šelem v Evropě. Nejdůležitějším požadavkem Parlamentu je další výzva k revizi příloh Směrnice o stanovištích, aby byly chráněné druhy zařazeny do odpovídajícího seznamu v souladu s vědeckým a technickým pokrokem. Případný přesun populace velkých šelem z jedné přílohy (např. přísná ochrana) do jiné (např. ochrana s využitím) nezmění právní povinnost členských států zajistit příznivý …

Číst dál
Zkoušky

Prodloužení nájemní smlouvy honitby dodatkem

Na četné dotazy, zda je možné prodloužit platnost nájemní smlouvy honitby dodatkem, jsme požádali o vyjádření ministerstvo zemědělství. „Ustanovení o smlouvě o nájmu honitby v zákoně o myslivosti mají soukromoprávní charakter a pouze zakotvují zvláštní typ nájemní smlouvy. Na smlouvu o nájmu honitby je tak třeba aplikovat zásady soukromého práva a ustanovení občanského zákoníku o nájmu. To mj. výslovně vyplývá z § 33 odst. 9 zákona …

Číst dál

Opustil nás Ing. Bohumír Freiberg

Ve věku 71 let dnes, 21. listopadu 2022, zemřel člen dozorčí rady Českomoravské myslivecké jednoty a předseda Okresního mysliveckého spolku Ústí nad Labem Ing. Bohumír Freiberg. Poslední rozloučení se uskuteční 25. listopadu v 15.00 hod. v obřadní síni Starého krematoria v Ústí nad Labem–Střekově. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Číst dál

Soutěž o originální zástěru pro mistry grilovaček

Vaříte rádi se zvěřinou? Tak pozor! Máme pro vás omezenou sérii stylových zástěr ke grilu i do kuchyně s výročním logem 100 let Českomoravské myslivecké jednoty. Soutěže budou probíhat pravidelně každý měsíc na našem Facebooku, vždy od 15. dne v měsíci.   Odpovědi na otázky jsou skryté ve zvěřinových receptech na našem YouTube kanálu https://www.cmmj.cz/videorecepty nebo v pořadu Do lesa …

Číst dál

Hrozí nedostatek včel i šíření afrického moru prasat

Organizace zajišťující na objednávku státu vzdělávání a služby včelařům, chovatelům drobného zvířectva a myslivcům budou v příštím roce nuceny omezit svou činnost. Hrozí tak úbytek včelstev, zhoršení veterinární situace v drobných chovech a vzroste například pravděpodobnost zavlečení neléčitelného afrického moru prasat do chovů hospodářských prasat. Český svaz včelařů, Český svaz chovatelů a Českomoravská myslivecká jednota jsou odbornými organizacemi, které vedle spolkové …

Číst dál

Výsledky 84. ročníku Memoriálu Karla Podhajského

Vítězem 84. MKP se stala fena německého krátkosrstého ohaře Justy z Visálku vedená Rostislavem Křivanem. Spolu dosáhli 489 bodů v I. ceně, odnesli si i ocenění za nejlepší práci na poli a barvě a titul CACT. Druhé místo připadlo taktéž německému krátkosrstému ohaři Agarovi Černava – Moravia pod vedením Patrika Slováka. Obdrželi 485 bodů v I. ceně a titul Res.CACT. Třetí místo …

Číst dál

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady

Třetí jednání  Myslivecké rady ČMMJ proběhlo 13. září 2022 v Praze. Jednání se zúčastnilo 13 členů  (4 byli omluveni). V hlavních bodech jednání Myslivecká rada vzala  na vědomí výsledek hospodaření ČMMJ, obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. přednesenou jednatelem společnosti Ing. M. Fischerem, MBA. a zprávu o hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k 30. 6. 2022. K dalšímu bodu byli přizváni předseda představenstva pojišťovny HALALI, a.s. …

Číst dál

Seminář pro zkušební komisaře ČMMJ

Seminář je určen pro zkušební komisaře ČMMJ, kteří se na konkrétní termíny hlásí prostřednictvím svého OMS. Pravidelné vzdělávání a sledování novinek v legislativě, péči o zvěř a dalších propojených oblastech je nezbytné. Semináře jsou organizovány s podporou Ministerstva zemědělství.

Číst dál

Seminář pro vedoucí mysliveckých kroužků

Nové směry výuky a vedení v zájmové činnosti dětí Přednáší: Ing. Bc. Jana Kollandová •Harmonogram aktivit v zájmové činnosti •Rozbor jednotlivých činností •Motivace dětí a mládeže v zájmové činnosti • Termín: 17. 11. 2022 10,00-16,00, Praha 4, Lešanská 1176/2a Registrace na: fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm Akce vznikla za podpory Ministerstva zemědělství.

Číst dál

Výzkum svalovek u kachen

Veterinární univerzita Brno pracuje na výzkumu výskytu svalovek u kachen divokých. Svalovky, jinak také označovány jako sarkocysty, vypadají jako bílá zrnka rýže a nachází se v prsní svalovině kachen divokých (viz obrázek v příloze). Pokud zjistíte sarkocysty ve svalovině kachen odlovených tuto loveckou sezónu prosím kontaktujte studenty: Tereza Sojáková, tel. 731 241 329, nebo Daniel Zeidl, tel. 722 128 635. Výskyt sarkocyst u divokých …

Číst dál