Novinky

CP ČMMJ na loveckém kole

Českomoravská myslivecká jednota a OMS Pardubice si Vás dovolují pozvat na Celostátní přebor ČMMJ v loveckém kole 2021.

Datum konání: neděle 24. 7. 2021
Místo konání: Pardubice Hůrka
Kapacita střelnice: 72 střelců
Startovné: 800 Kč

Časový rozpis soutěže

 • Trénink: 23. 7. 2021 od 10.00 hod. do 18.00 hod.
 •  Soutěž: 24. 7. 2021
 • 7.00 hod. – prezence a losování,
 • 8.00 hod. – zahájení přeboru,
 • 8.30 hod. – zahájení střelby

Kategorie        

 • ženy
 • junioři – ve věku do 20 let včetně
 • muži (senioři) – ve věku do 55 let včetně
 • veteráni – ve věku do 65 včetně
 • super veteráni – ve věku od 66 a starší

Organizační výbor

 • Předseda:   Ing. Milan Bukač
 • Ředitel: Petr Tomášek
 • Jednatel: Josef Kurča
 • Ekonom: Vladimír Bruder
 • Hlavní rozhodčí: Ing. Vlastimil Zrůst
 • Zástupce SK ČMMJ: Ing. Josef Kraus
 • Sbor rozhodčích: deleguje OMS Pardubice
 • Technická služba: členové SK OMS Pardubice
 • Zdravotní služba: LSP Pardubice

Rozsah celostátního přeboru

 • 4 x 20 terčů ( 80 ) + finále
 • Pro finále platí ustanovení čl. 40.3. střeleckého řádu
 • Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ
 • startovné: 800 Kč
 • cvičná položka: 80 Kč

Podmínkou vyhodnocení kategorií, je účast minimálně šesti účastníků dané kategorie s výjimkou kategorie juniorů, žen a super veteránů, kdy si pořadatel vyhrazuje právo uznat tyto kategorie i při nižším počtu zúčastněných. ( viz. čl 1.4. všeobecných ustanovení SŘ )

Ubytování

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuální znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10.6.2017. http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad-a-dalsi.aspx
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z. s.
 3. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ.
 4. Střelci v kategorii junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
 5. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 6. Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.

Ocenění vítězů

 1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl. 9.
 2. Prvních deset nejlepších střelců bez rozdílu kategorií obdrží brokové náboje od firmy Sellier & Bellot, a.s. rozdělené dle absolutního pořadí. 
 3. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších střelců v absolutním pořadí, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici od firmy Česká zbrojovka, a.s.
 4. Dalekohled nebo puškohled od firmy Meopta – optika, s.r.o. pro absolutního vítěze celostátního přeboru.
 5. První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru jsou

Soubory ke stažení