Novinky

ČT manipuluje veřejností, ČMMJ posílá stížnosti

Česká televize manipuluje veřejným míněním,
Českomoravská myslivecká jednota podala stížnosti Radě ČT a RRTV

Česká televize odvysílala v neděli 30. května epizodu Myslivecká praxe a obnova krajiny pořadu Nedej se. Z více než osmnáctiminutové stopáže pořadu byly názory zastánců vládní novely zákona o myslivosti prezentovány méně než jednu minutu. Dle názoru Českomoravské myslivecké jednoty neposkytla v tomto pořadu Česká televize objektivní, ověřené a vyvážené informace. ČMMJ podala podněty k prověření možného porušení zákonů Radě České televize a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vedle zřejmého nepoměru (1 ku 20) v délce prezentace považují čeští myslivci za zarážející zejména rozdíl v pojetí prezentace obou stran. Názory zastánců poslaneckých pozměňovacích návrhů k novele zákona o myslivosti byly prezentovány pěti mluvčími (Jaromírem Bláhou z Hnutí Duha, Danielem Pitkem z Asociace soukromého zemědělství, prof. Jakubem Hruškou z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a poslanci Petrem Bendlem a Radkem Holomčíkem) ve zjevně domluvených a připravených vyjádřeních.

Názor myslivců v pořadu reprezentoval pouze předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota v pouhých 50 vteřinách rozhovoru natočeného neplánovaně v prostorách Poslanecké sněmovny v souvislosti s jednáním Zemědělského výboru. Českomoravská myslivecká jednota nebyla Českou televizí ve spojení s přípravou pořadu vůbec oslovena. Potřebné informace přitom České televizi byly k dispozici. Štáby České televize byly neúspěšně zvány například na předání petice Za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří Poslanecké sněmovně. Paradoxně žádný prostor v reportáži nedostala ani Vláda, resp. Ministerstvo zemědělství, coby předkladatel návrhu novely zákona.

Řada informací prezentovaných v pořadu především jmenovanými mluvčími zastánců poslaneckých pozměňovacích návrhů byla zavádějící či rovnou nepravdivá. Není pravda, že tzv. vyvlastňovací přílepek z roku 2019 byl těžce vybojovaným kompromisem. S myslivci o něm nikdo vůbec nejednal, v parlamentu byl prosazen silou. Je zavádějící, že proti návrhu Ministerstva zemědělství a Českomoravské myslivecké jednoty se spojili vlastníci soukromých a obecních lesů, sedláci, ekologové a lesníci. Spojili se někteří, nepatrná menšina vlastníků soukromých lesů, sedláků, ekologů a lesníků. Nadto se nejedná o návrh MZe a ČMMJ, ale o návrh pouze MZe (Vlády). Také není pravda, že myslivci stárnou. Věkový průměr myslivců je dlouhodobě stabilní či spíše nepatrně klesá.

„Za ironii považuji opakované vydávání diktátu několika nespokojených vlastníků, zemědělců a ekologů za kompromis. Kompromis je dohoda založená na ústupcích obou stran. Ani tzv. vyvlastňovací přílepek v roce 2019 ani právo lovu pro všechny, kdo splňují formální podmínky, prosazované poslancem Petrem Bendlem rozhodně nejsou kompromisy. S námi o nich nikdo nejednal,“ komentoval zavádějící prezentaci informací v pořadu Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Čeští myslivci považují pojetí a odvysílání pořadu v této podobě za politováníhodné selhání České televize. Odvysíláním pořadu mohlo dojít k porušení zákonů o provozování rozhlasového a televizního vysílání, o České televizi a Kodexu České televize. Důsledkem zásadní nevyváženosti jednotlivých pohledů na problematiku v pořadu bylo uvedení řady nepřesných, zavádějících či přímo nepravdivých tvrzení. Ta nejen neumožní svobodnou tvorbu názorů diváků, ale přímo diváka směrují k zaujetí jednoho konkrétního stanoviska, čímž naplňují definici dezinformace. Příslušné podněty včetně podrobného zdůvodnění byly odeslány Radě České televize a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Soubory ke stažení