Dotazník pro uživatele honiteb: ekonomika černé zvěře

Africký mor prasat se nezadržitelně blíží k našim hranicím. Státní veterinární správa zvažuje, že v případě šíření infekce v Česku zakáže lov černé zvěře. Abychom měli data potřebná pro možná vyjednávání o budoucnosti černé, poprosíme vás touto cestou o vyplnění krátkého dotazníku určeného uživatelům honiteb. Děkujeme.

Vážení přátelé,

africký mor prasat překročil v Německu dálnici A4 a přiblížil se k naši severní hranici. Můžeme očekávat, že v brzké době se nemoc rozšíří i na území ČR.

V případě rozšíření nemoci a následného úhynu černé zvěře se dá předpokládat výrazný dopad do ekonomiky hospodaření jednotlivých uživatelů honiteb.

Sumarizovaná data vzešlá z dotazníku poslouží Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. jako podklad pro následná jednání se státními institucemi a představiteli státní moci.

Děkuji za Vaši pomoc.

Ing. Jiří Janota

Předseda ČMMJ, z.s.

Přejít na začátek