Hospodáři v krajině

Hospodáři v krajině je název platformy odborných organizací reprezentujících zájmové svazy se 750 tisíci organizovanými členy z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů, školkařských provozů, petentů a vědců. Cílem platformy je skloubit ochranu přírody a biodiverzity s celospolečenskými zájmy.

Logo ČMMJ 800
Českomoravská myslivecká jednota
reprezentuje 52 tisíc členů
Český rybářský svaz
reprezentuje 240 tisíc členů
Moravský rybářský svaz
Moravský rybářský svaz
reprezentuje 72 tisíc členů
Český svaz včelařů
reprezentuje 58 tisíc členů
Český zahrádkářský svaz
reprezentuje 150 tisíc členů
Mezinárodní asociace pro sokolnictví
Mezinárodní asociace pro sokolnictví
reprezentuje 75 tisíc členů z 90 zemí celého světa
Řád svatého Huberta
Řád svatého Huberta
je světským rytířským mysliveckým řádem, jehož cca 100 členů se snaží býti šlechtici ducha, nositeli přátelství, svornosti a lásky k bližnímu při zachování mysliveckých tradic, zvyklostí a myslivecké etiky
Agrární komora ČR
Agrární komora ČR
reprezentuje 7 tisíc agrárních subjektů a 100 tisíc zaměstnanců
Svaz školkařů ČR
Svaz školkařů ČR
reprezentuje 80 pěstitelů s obratem 1 miliarda Kč
Česká Lesnická společnost
Česká lesnická společnost
reprezentuje 2 tisíce členů
Česká akademie zemědělských věd
Česká akademie zemědělských věd
reprezentuje 655 členů v různých odborech týkajících se zemědělství, lesnictví a dalších oborů
Sdružení lesních školkařů ČR
Sdružení lesních školkařů ČR
reprezentuje 59 členů, kteří obhospodařují cca 63 % produkčních ploch pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin v ČR
Rybářské sdružení České republiky
Rybářské sdružení České republiky
zastupuje 63 členů ČR včetně rybářského výzkumu, školství, rybářských národních svazů a organizací služeb

Soubory ke stažení:

Memorandum o spolupráci mezi účastníky zastupujícími hospodáře v krajině v ČR
PDF, velikost souboru: 338 KB

Přejít na začátek