Finanční příspěvky na myslivecké hospodaření

Uživatelé honiteb mají možnost podat žádosti o finanční příspěvek na vybrané myslivecké činnosti:

 • zlepšování životního prostředí zvěře,
 • podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního,
 • oborní chovy vzácných druhů nebo poddruhů zvěře,
 • veterinární antiparazitární přípravky,
 • zjišťování nákaz v chovech zvěře,
 • ulovení kormorána velkého,
 • ulovení prasete divokého,
 • ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin.

Vlastníci loveckých psů a loveckých dravců získávají finanční příspěvky na chov a výcvik. O finanční příspěvky lze zažádat na základě nařízení vlády číslo 30/2014 Sb, jehož součástí jsou přílohy – formuláře:

Příloha číslo 9 – žádost o finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb

Příloha číslo 10 – žádost o finanční příspěvek poskytovaný vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Jak a na co získat finanční prostředky, popisuje metodická příručka. Žádost včetně požadovaných příloh doručuje uživatel honiteb příslušnému krajskému úřadu. Přikládáme vzory formulářů a ostatních příloh nejčastěji žádaných mysliveckých činností:

 • vzor žádosti na snižování početních stavů prasete divokého
 • čestné prohlášení, zákres do mapy a agrotechnická dokumentace políček
 • technická dokumentace na zřizování napajedel
 • koncepce podpory zajíce, plán opatření a způsob vypouštění (požadované přílohy se týkají i podpory dalších ohrožených druhů – koroptev polní, tetřívek obecný, tetřevec hlušec)

Finanční příspěvky lze získat i na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře např. na nákup a aplikace veterinárního antiparazitického přípravku pro léčbu parazitóz spárkaté zvěře. Výše příspěvku se stanoví pomocí tabulky viz příloha.

Mnoho z vás má s administrací kolem finančních příspěvků zkušenosti. Ostatním doporučujeme pečlivé nastudování metodických pokynů pro řádné podání žádosti a požadovaných příloh. Součástí příručky jsou důležité kontakty na krajské úřady, MZe a SVS, na které se v případě potřeby můžete obrátit.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek