Hlasování o zákazu olova na mokřadech zablokováno!

Na základě žádosti České republiky bylo pozastaveno hlasování ve výboru REACH (registrace, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek) o zákazu používání olova ve střelivu na mokřadech.

ČR nesouhlasila s písemným způsobem hlasování, proto zažádala o přímé hlasování na zasedání výboru REACH, kde budou fyzicky přítomni zástupci členských států. Zasedání, na kterém by mělo dojít k novému hlasování, proběhne v září v Bruselu.

Na problematiku navrhovaného zákazu olova ČMMJ několikrát upozorňovala. Proces je poznamenán aférou, kdy Komise porušila vlastní předpisy a lobbovala u zástupců členských států pro podporu zákazu olověného střeliva. Podklady k tomu jim dokonce připravila ekoaktivistická nadnárodní nezisková organizace Birdlife International. 

Děkujeme ministerstvům zemědělství a životního prostředí za dlouhodobě konzistentní postoj. Souhlasíme s potřebnou ochranou životního prostředí, ale také neustupujeme z pozice, že jakékoli zákazy musí být dobře fakticky podloženy a musí existovat přijatelné alternativy. Tyto požadavky zatím návrhy na zákaz olova nesplňují.

Celou situaci ohledně vývoje bedlivě sledujeme.

Českomoravská myslivecká jednota spolu s partnerskými organizacemi LIGA LIBE, LEX, Slovenskou poľovnickou komorou a dalšími proti návrhům na zákaz olova vystupují dlouhodobě v těsné spolupráci s ministerstvy životního prostředí, zemědělství či vnitra.

https://www.cmmj.cz/unijni-olovena-blamaz/

https://www.cmmj.cz/zakaz-olova-aktualne/

Přejít na začátek