Unijní olověná blamáž

EU gun ban

Úředníci Komise lobbovali u zástupců členských států pro podporu zákazu olověného střeliva. Podklady jim připravila ekoaktivistická nadnárodní nezisková organizace Birdlife International.

Úředníci Generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí (DG ENVI) v úředním dokumentu Doc NADEG 20-05-03 Lead in ammunition – ECHA(1).docx nadepsaném původně Information Paper: Work of the European Chemical Agency (ECHA) on lead in ammunition (4. 5. 2020 přejmenovaném na Information paper: Work on lead in ammunition) přímo vybízeli experty členských států EU – členy expertní skupiny pro směrnici EU o ptácích a směrnici EU o stanovištích (NADEG) – aby ovlivnili hlasování zástupců členských států EU ve výboru pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek (REACH) a „zajistili pozitivní hlasování pro návrh Evropské komise“ na zákaz olova na mokřadech. Jednání expertní skupiny se mělo uskutečnit prostřednictvím videokonference 6. a 7. května 2020, nakonec však bylo odloženo na červen.

Směr, kterým se představitelé Komise v ideologickém boji za zákaz olověného střeliva (a jeho prostřednictvím postupně i omezení soukromého vlastnictví zbraní) vydali, je jednoznačně v rozporu s legislativními pravidly Evropské unie. Představitelé Komise totiž zástupce členských států ovlivňovat nesmějí.

„Za přímo skandální pak považujeme zjištění, že autorem zmíněného dokumentu Komise je podle metadat dokumentu globální ekolobbistická organizace Birdlife International. Takové počínání úředníků Evropské komise je v zásadním rozporu s principy transparentnosti, nezávislosti a nepodjatosti Evropské komise. Není přece možné, aby podklady pro jednání složek Evropské komise a expertů členských států EU s dopadem na stovky milionů občanů EU připravovaly netransparentně nějaké nevládní lobbistické organizace místo nezávislých a neutrálních úředníků,“ hodnotí Pavel Černý, pplk. v.v., prezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní v ČR.

Metadata dokumentu, který vyzývá k zajištění hlasování pro zákaz olova v červnovém hlasování výboru REACH, odhalují, že původní soubor pochází z organizace Birdlife International.

Připravovaný zákaz použití olověného střeliva na mokřadech je jednou z částí kontroverzního plánu Evropské komise na faktický úplný zákaz olověného střeliva jako takového, i když ten se připravuje také, nezávisle. Výbor REACH již návrhy Evropské komise na zákaz olova na mokřadech dvakrát odmítl a žádá jejich přepracování.

Současný návrh Komise totiž argumentačně vychází ze zprávy ECHA, která je založena na nepravdivých, zmanipulovaných a špatně interpretovaných datech do té míry, že je fakticky nepoužitelná. Zpráva navrhuje olovo zakázat pro jeho tvrzenou nebezpečnost, kterou však neprokazuje. Komise se ale rozhodla jít ještě dále a navrhuje tak širokou definici mokřadu, že do ní spadá jakákoli tekoucí či stojící voda včetně louží, a navíc třísetmetrové ochranné pásmo kolem ní. To by nejen zahrnulo desítky procent území Česka, ale také přineslo velkou právní nejistotu (a kriminalizaci), kdy by při pohybu v krajině střelivo plynule měnilo kategorii z povoleného na zakázané a zpět podle toho, zda by se držitel zrovna nacházel dostatečně blízko k mokřadu. Tvrdě by pak zákaz dopadl na držitele, kteří v ochranných oblastech žijí, a provozovny či střelnice, které v nich leží. Odmítavé stanovisko k návrhům zákazu olova přijala i Poslanecká sněmovna parlamentu ČR. Spojený odpor střeleckých a mysliveckých organizací proti zákazu olova napříč Evropou přitom stále sílí – jeho součástí jsou nově organizace z Irska.

„Souhlasíme se stížností, kterou dnes zaslal europoslanec Tomáš Zdechovský k rukám eurokomisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijuse Sinkevičiuse a komisaře pro vnitřní trh Thierry Bretona. Jsme přesvědčeni, že snaha neodborně politicky lobbovat za hlasování v členských státech EU, když diskuze nejde směrem, který by si Komise přála, je zcela nepřijatelná. Pokud Komise vyzývá národní experty skupiny NADEG, aby působili na jinou (citlivou) složku, která spadá do kompetence výboru REACH, je zjevné, že se dostává do rozporu s vlastním kodexem chování, porušuje úřední postupy EU i zásady transparentnosti, neutrality, nezávislosti a odbornosti. Je pro nás nepochopitelné, jak může DG ENV lobbovat jinou skupinu odborníků EK, aby její členové ovlivnili hlasování zástupců členských států,“ uzavírá Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty, která sdružuje 60 tisíc českých myslivců.

Stížnost na tento nepřijatelný postup zaslal Evropské komisi poslanec evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Na plénu Poslanecké sněmovny téma otevřela poslankyně Jana Černochová. A důkazem, že se jedná o blamáž celoevropských rozměrů je mj. článek v prestižním magazínu GunsWeek.

Title image EU GUN BAN 2015/2016 by DeargRuadher on DeviantArt [CC BY 3.0]

Přejít na začátek