Kompromisní znění Společné zemědělské politiky

Kompromisů ve znění Společné zemědělské politiky (SZP) dosáhly hlavní politické skupiny Evropského parlamentu. Společná zemědělská politika je dlouhodobě kritizována za špatné nastavení způsobující pokles biodiverzity. Můžeme sledovat úbytek běžných druhů ptactva, drobné zvěře, ale také hmyzu.

Jako reakci na tento stav představila na jaře Evropská komise strategii „Z farmy na vidličku“, jejíž součástí byla reforma stávající SZP. SZP měla být nástrojem k dosažení mezinárodních cílů na zvrácení poklesu biodiverzity a cílů stanovených ve Strategii biodiverzity EU do 2030.

V úterý se na půdě Evropského parlamentu bude hlasovat o znění SZP po roce 2020. Po dlouhých diskusích došly 3 hlavní politické skupiny k dohodě. Návrh, který podle expertů není dostatečně ambiciózní a odborníci mají pochybnosti nad jeho efektivitou.

Současné indicie naznačují, že příští SZP nebude mít v silách zastavit pokles biodiverzity v Evropě. Návrh musí být takový, aby bylo reálné dosáhnout cílů Strategie biodiverzity EU do roku 2030. V opačném případě je změna současného stavu v nedohlednu. Na problémy současného nastavení SZP jsme upozorňovali již v roce 2018, kdy ČMMJ vydala video shrnující hlavní problémy současného hospodaření v krajině. Vědomi si celoevropského poklesu drobné zvěře byla v roce 2018 svolána mezinárodní konference středoevropského regionu, kde bylo podepsáno memorandum o spolupráci, kde jedním z diskutovaných témat byl právě pokles drobné zvěře. Myslivci proto v honitbách realizují opatření, která zlepšují stav krajiny. Pro více informací o myslivcích a aktivitách, které realizují ve prospěch přírody naleznete na https://www.honitbaroku.cz/.

Je důležité, aby poslanci evropského parlamentu hlasovali pro SZP, která je v souladu s cíli Strategie biodiverzity EU do 2030.

Video popisující problematiku:

Více informací naleznete v tiskové zprávě FACE.

Přejít na začátek