Možnost prodloužení funkčního období členů OMR

koronavirus právo

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví jsme s Ministerstvem spravedlnosti konzultovali možnost generálního prodloužení funkčního období volených orgánů právnických osob, tj. např. funkčního období členů okresních mysliveckých rad.

Ministerstvo spravedlnosti k tomu připravilo návrh zákona, který řeší celou řadu zásadních opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, mimo jiné také prodloužení funkčního období voleného orgánu právnických osob. Návrh zákona vláda již schválila a předložila jej Poslanecké sněmovně, kde je veden jako sněmovní tisk pod číslem 807 a je na programu právě probíhající schůze.

Návrh zákona předpokládá možnost prodloužení funkčního období člena voleného orgánu právnické osoby až o 3 měsíce po skončení mimořádných opatření. V návrhu zákona je uvedena řada podmínek a variant, ale tyto se mohou při projednávání zákona ještě měnit.

Znění sněmovního tisku (návrh zákona a důvodovou zprávu) přikládáme. Prodloužení funkčního období se týkají §§ 20 a 22 návrhu zákona , viz str. 8, 9, 38-40 tisku. Návrh zákona však upravuje více problematických záležitostí, vaší pozornosti proto doporučujeme také další ustanovení zákona, zejména pak §§ 19 a 21, které řeší rozhodování orgánů a projednávání účetních závěrek obchodních společností. V našem případě pak jde o společnosti Halali, Myslivost, příp. další společnosti jsou-li zřízené některým z pobočných spolků.

Děkujeme vám za spolupráci a věříme, že provedená legislativní úprava nám pomůže vyřešit současnou složitou situaci.

Soubory ke stažení

  • pdf Sněmovní tisk 807
    Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
    Velikost souboru: 530 KB Stažení: 482
Přejít na začátek