Myslivci odsuzují nelegální lov a vyzývají k amnestii na trofeje

Preparát rysa

Celní správa v tomto týdnu informovala o nezákonných aktivitách organizované skupiny, která měla v držení mnoho nepovolených trofejí a zřejmě se také zabývala nelegálním lovem na území České republiky. Českomoravská myslivecká jednota opětovně odsuzuje jakýkoli nelegální lov. Problém držení nepovolených trofejí je ale hlubšího rázu a stát by měl přijít s jeho systémovým řešením.

Součástí sbírky mnoha stovek trofejí v případě „Lovec“, o němž informovala Celní správa, byla i trofej zvláště chráněného rysa ostrovida. Ta případy propojila se staršími případy zmizení rysice Michelle a nálezu kadáveru rysa v mrazáku na Klatovsku v případu „Kameňák“ před několika týdny. Tyto tři případy jsou však naprosto nezávislé, propojuje je právě pouze skutečnost, že se mohlo jednat o nelegální lov rysa.

Českomoravská myslivecká jednota se opakovaně důrazně distancuje od jakéhokoli nezákonného lovu. Skutečnost, že podezřelý v případu rysa v mrazáku byl myslivec, vnímáme jako tragické selhání jednotlivce. Exces, který se, jak věříme, nebude opakovat. Podezřelý v tomto případu nebyl členem Českomoravské myslivecké jednoty. Ve zbylých dvou případech nemáme o zapojení myslivců žádné informace.

Českomoravská myslivecká jednota nechce žádný z případů bagatelizovat, ale v souvislosti s nimi je třeba poukázat na hlubší problém. V držení občanů České republiky, organizací či muzeí se nachází pravděpodobně tisíce trofejí, preparátů a jiných částí chráněných zvířat.

„Historických trofejí jsou plné lovecké chaty, zámky i muzea. Spousta lidí má nějaké dokonce přímo doma. Mnohé jsou historické, často staré desítky i stovky let,“ přiblížil předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

K těmto trofejím nebyly ze strany orgánů ochrany přírody vydány příslušné výjimky, jejich držení je tedy v rozporu se zákonem. „Rád bych touto cestou požádal Ministerstvo životního prostředí o zvážení vyhlášení jakési trofejní amnestie. Podobně, jako se to dělá u zbraní, by občané mohli nahlásit a zpětně získat povolení k trofejím, které vlastní,“ apeluje Jiří Janota.

Přejít na začátek