Novinky

Návody pro jednoduché účetnictví

Pravidla Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. o poskytnutí části neinvestiční dotace z MZe ze státního rozpočtu na rok 2018 na své pobočné spolky.

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ). Tato novela se výrazným způsobem dotýká i spolků, pobočných spolků (dále jen „spolky“) a dalších subjektů, které jsou oprávněny podle § 1f ZoÚ vést jednoduché účetnictví. Spolky jsou ve smyslu §8 ZoÚ povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a  způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

Více v přílohách.

Soubory ke stažení