Praktické rady pro získání financí

Brožuru ,,Praktické rady pro myslivce“ připravili členové pracovní skupiny Myslivci pro přírodu ve spolupráci se sekretariátem Českomoravské myslivecké jednoty.

Českomoravská myslivecká jednota se v rámci naplňování svého poslání nepřetržitě snaží vzdělávat mysliveckou veřejnost a poskytovat aktuální informace o možnostech využívání finančních prostředků na ozeleňování krajiny a na další aktivity, které zlepšují její kvalitu.

Cílem této publikace je poskytnout podrobné informace o 3 stěžejních programech, ze kterých je možné čerpat finanční prostředky na získání příspěvků na myslivecké
hospodaření pro uživatele honiteb, na zajištění opatření na zemědělské půdě a na výsadbu stromů v krajině.
Spoluautoři této publikace pro Vás také během roku 2022 uspořádali několik seminářů, které se možnostmi, jak získat prostředky na podporu mysliveckého hospodaření s ohledem na životní prostředí (myslivecká políčka, výsadba stromů atd.), zabývaly. V následujících letech budou tyto aktivity pokračovat, protože cílem je umožnit našim myslivcům stát se důležitými hospodáři v krajině a hospodařit v ní tak, abyse vytvořily a případně udržovaly vhodné přírodní podmínky pro život nejen zvěře, ale i pro život ostatních druhů volně žijících živočichů.

Za autorský kolektiv pevně věříme, že tato publikace naplní vaše očekávání, přinese Vám informace, které hledáte a pomůže Vám ve vašich mysliveckých aktivitách v honitbách.
Pokusme se příležitosti uchopit a ukažme veřejnosti, že to myslíme s naší krajinou vážně!

Českomoravská myslivecká slaví tento rok své stoleté výročí, a to je velice dobrá příležitost ukázat, že my myslivci směřujeme správným směrem.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem myslivcům, kteří se snaží zlepšovat stav naší krajiny, protože každý přírodní prvek, který v naší krajině přibude, má vysokou cenu nejen pro naši přírodu, ale i pro celou naši společnost.

Celá publikace ke stažení zde:

Publikace byla vydána za podpory Ministerstva zemědělství.

Přejít na začátek