Tisková konference k novele zákona o myslivosti

Ve středu 8. července 2020 se v prostorách sekretariátu ČMMJ uskutečnila tisková konference k návrhu novely zákona o myslivosti, který o týden dříve schválila vláda, a odeslala jej tak Poslanecké sněmovně. Návrh novely napravuje největší nedostatky nešťastného vyvlastňovacího přílepku z podzimu 2019, když vrací do rukou vlastníků pozemků a uživatelů honiteb právo mysliveckého plánování. Zároveň mění řasu podmínek fungování myslivosti tak, aby podpořil intenzivnější lov, a tím vyvážení potřeb zvěře a lesa tam, kde je to potřeba.

Záznam z tiskové konference můžete zhlédnout na webu České televize. ČT se tématu věnovala také v Událostech. Tématu se věnovaly i magazíny iDnes.cz či Ekolist. Tisková konference navazovala na téma tiskové zprávy, kterou jsme vydali 30. června.

Přejít na začátek