V Bruselu se opět otevírá otázka zákazu olova

ČMMJ oslovila některé naše poslance Evropského parlamentu k podpoře výzvy italského europoslance Pietra Fiocchiho ze skupiny Evropských konzervatistů a reformistů.

Pietro Fiocchi ve svém vyjádření apeluje na skutečné objasnění nebezpečí olova a to na základě vědeckých důkazů a dále uvádí:

Rozhodnutí omezit používání olova ve střelivu a rybolovu prostřednictvím nařízení EU REACH je chybou a mohlo by vytvořit riziko pro životní prostředí z hlediska znečištění a pro ekonomiku uživatelů. Je načase, aby Komise tuto situaci objasnila a vzala v úvahu tvrdá data a vědecké důkazy, aby se vyhnula některým zavádějícím a nebezpečným teoriím.

Kontinuální rozptyl olova v životním prostředí je nejistý. Vědci studovali dopady požití olova ptáky v terénu a v laboratoři, ale rozsah ztrát na populacích suchozemských ptáků není dosud znám. Podle spolehlivých zdrojů z Norska nezávisí rozptyl olova v životním prostředí na loveckých nebo střeleckých aktivitách, ale na přítomnosti samotného olova v podzemí nebo ve vodních tocích, a to buď přirozeně v důsledku geologických ložisek olova, nebo prostřednictvím přírodních zdrojů, jako je uvolňování minerálů obsahujících olovo. Za druhé, jiný švédský zdroj uvádí, že pokud vezmeme v úvahu 100 let lovu s olověným brokovým střelivem, bude v lesích pouze jeden olověný brok na 25 m2 a v horách na každých 100 m2.


Více v přiloženém dopise.

Přejít na začátek