Novinky

psík mývalovitý

Vláda schválila změny zákona o myslivosti

Vláda v pondělí na svém jednání schválila novelu, která mění ustanovení několika oborových zákonů. Velké změny se týkají zákonů o ochraně přírody, rybářství, lesnictví, zákonu na ochranu zvířat proti týráni a také zákona o myslivosti. Pro myslivce novela mění 22 ustanovení.

Ministerstvo životního prostředí předložilo 6. ledna vládě novelu zasahující do několika oborových zákonů. Změny zákona o ochraně přírody, zákona o myslivosti, zákona o rybářství, lesního zákona, či zákona na ochranu zvířat proti týrání vláda schválila. Novela tak může putovat dál do poslanecké sněmovny. Na přípravě se intenzivně podílela i Českomoravská myslivecká jednota.

Novela mění několik ustanovení zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.

Tchoř stepní bude nově chráněný. Přeřazuje se z druhu zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem, mezi zvěř, kterou nelze lovit podle mezinárodních smluv.

Ondatra pižmová je vyškrtnuta ze seznamu zvěře, protože byla zařazena v roce 2017 na celoevropský seznam zakázaných invazních nepůvodních druhů. Ze zakázaných způsobů lovu bylo vyřazeno chytání ondatry do vrší (ondatra se navede do zařízení pod vodou, ze kterého se nemůže dostat ven a utopí se). Bylo tak učiněno v souvislosti s vyřazením ondatry ze seznamu zvěře.

Novela také umožní usmrcovat invazní nepůvodní druhy živočichů a další živočichy, kteří nejsou zvěří, nejen myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři. Uživatel honitby může povolenku k lovu vydat i jiným oprávněným osobám.

Stát bude podporovat vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Poskytne finanční příspěvek na zařízení pro selektivní lov a odchyt dalších živočichů, kteří nejsou zvěří vyžadujících regulaci (např. psík mývalovitý).

Novela by měla být účinná od 1. 1. 2021. Další změny a podrobnosti k materiálu naleznete v přílohách na adrese:

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBANEWTVL

Soubory ke stažení