Výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR

Dne 30. 1. 2024 byla Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj informována o zvýšeném úhynu drůbeže v obci Choceň v okrese Ústí nad Orlicí. V tomto registrovaném komerční hospodářství rodičovského chovu masného typu kura domácího došlo k úhynu 600 ks drůbeže z celkového počtu 73 000 ks chované drůbeže. K úhynu došlo v jedné hale z celkového počtu 10 hal na hospodářství. Uhynulá drůbež byla zaslána na vyšetření k vyloučení podezření na ptačí chřipku do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha. SVÚ Praha ještě ten dne potvrdil v zaslaném vzorku přítomnost vysoce patogenního viru ptačí chřipky subtypu H5N1.


Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení některých nákaz uvedených na seznamu. Kolem postiženého hospodářství bude zřízeno ochranné pásmo a pásmo dozoru (3 a 10 km).

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, 120 00 Praha 2

Přejít na začátek