Novinky

Výzva k podání nabídky – tisk publikací

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině. Kontaktní informačně – vzdělávací kampaň.

Předmět veřejné zakázky:

Tisk 30 tisíc ks publikací – mini kuchařky.

Datum vyhlášení: 12. 7. 2021

 • Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.; Lešanská 1176/2a;141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa)
 • Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z.s.; e-mail: cerqfrqn@pzzw.pm
 • Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Andrea Güttlerová; Tel: +420 727 828 739; e-mail: naqern.thggyrebin@pzzw.pm
 • Lhůta pro podání nabídek: 21. 7. 2021 do 14.00 hod.

Předběžná cena: 208 000 Kč vč. DPH

Hodnotící kritéria: 

Výše nabídkové ceny základního tisku bez dalších úprav.

Návrhy a cena dalších tiskařských prvků pro zatraktivnění publikace, které budou v rozsahu celkové předběžné částky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídku je nutno předložit poštou nebo osobně na doručovací adresu zadavatele, popřípadě poslat elektronicky na e-mail naqern.thggyrebin@pzzw.pm

V Praze 12. 7. 2021                  Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ

Upřesnění požadavků:

 • Publikace se tiskne pro kontaktní informačně – vzdělávací kampaň na zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů zvěřiny.
 • Jedná se o mini kuchařku s obsahem deseti kuchařských receptů a informací k výhodám zvěřiny, včetně QR kódů na další audiovizuální recepty s Jaroslavem Sapíkem.  
 • Publikace se bude rozdávat na veřejných akcích v rámci stánku, kuchařské show Jaroslava Sapíka od 08–10/2021.

Specifikace:

 • Formát: A5 na výšku
 • Náklad: 30 tisíc ks
 • Rozsah publikace: 4 + 32 stránek

Materiál:

 • Recyklovaný papír – obálka minimálně 250 g, vnitřní strana minimálně 115 g.
 • Předpokládaná vazba: V1
 • Barevnost: 4/4 CMYK

+ požadujeme návrhy a nacenění efektivních prvků publikace např. povrchová úprava obálky nebo jiné efekty.

Termín dodání: od podpisu smlouvy (předpokládaný termín 23. 7. 2021)

10 000 ks do 10. 8. 2021, ostatní dle domluvy, nejpozději však do 3. 9. 2021

Nabídku požadujeme rozdělit na základní provedení tisku a zvlášť návrhy tiskařských nebo jiných prvků pro zatraktivnění publikace v celkové maximální výši 208 000 Kč včetně DPH.

Náhledy publikace zašleme na vyžádání. Kontakt: naqern.thggyrebin@pzzw.pm, +420 727 828 739