Novinky

Výzva k podání nabídky – výroba epizod

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině – vzdělávací a mediální kampaň na podporu zvěřiny.

Předmět veřejné zakázky:

Výroba nejméně 8 kuchařských epizod – úprava a vaření zvěřiny

Datum vyhlášení: 20. 5. 2021

  • Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.; Lešanská 1176/2a;141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa)
  • Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z.s.; e-mail: cerqfrqn@pzzw.pm
  • Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Andrea Güttlerová; Tel: +420 727 828 739; e-mail: naqern.thggyrebin@pzzw.pm
  • Lhůta pro podání nabídek: 2. 6. 2021 do 14.00 hod.

Předběžná cena: 250 000 Kč vč. DPH

Hodnotící kritéria: Výše nabídkové ceny při splnění všech požadavků zadavatele uvedených ve výzvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky: Nabídka musí obsahovat návrh konceptu a zpracování epizod. Reference a obdobná audiovizuální díla ke zhlédnutí. Rozpočet na jeden natáčecí den včetně vybavení a jiných nákladů spojených s natáčením. (technika, ubytování, doprava apod.)

Nabídku je nutno předložit poštou nebo osobně na doručovací adresu zadavatele, popřípadě poslat elektronicky na e-mail naqern.thggyrebin@pzzw.pm

V Praze 20. 5. 2021                  Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ

Specifikace požadavků viz příloha. Patroni projektu nejsou předmětem zakázky (nejsou součástí nabídky).

Soubory ke stažení