Vzdělávání

 • Školení správců webových stránek OMS online

  Školení správců webových stránek OMS online

  Na našem YouTube kanálu jsme zveřejnili záznam školení správy nových webových stránek okresních mysliveckých spolků postavených na systému WordPress:

 • Přednášky o genetice a srnčí zvěři

  Přednášky o genetice a srnčí zvěři

  Na webu ČZU můžete zhlédnout online přednášky prof. Luďka Bartoše Srnčí zvěř z etologického hlediska a Genetika pro myslivce a faktory ovlivňující růst.

 • Seminář o zpracování zvěřiny

  Seminář o zpracování zvěřiny

  Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Českou zemědělskou univerzitou vám přinášíme online záznamy ze Semináře o zpracování zvěřiny a biologii zvěře. Zhlédnout můžete přednášky Pavla Forejtka o našem webu ProZvěřinu.cz, Tamary Latini o maloobchodních bourárnách zvěřiny a Ondřeje Izsófa na téma Registrace a provoz bourárny na prodej dělené zvěřiny.

 • Role myslivců v ochraně a managementu tetřívka

  Role myslivců v ochraně a managementu tetřívka

  Tetřívek obecný je jedním z lesních kurů z čeledi tetřevovitých, jehož populační hustota v Evropě dlouhodobě klesá, a to nejen na území České republiky. Tento fatální pokles je pravděpodobně způsoben řadou různých faktorů a současný stav populací není za aktuálních podmínek dlouhodobě udržitelný. Obecný pokles populací tetřevovitých byl v posledních letech popsán také například ve Skandinávii, kde tetřívek obecný (ale také …

  Role myslivců v ochraně a managementu tetřívka Číst dál »

 • Žádejte dotace MŽP na tůně, mokřady, dřeviny aj.

  Žádejte dotace MŽP na tůně, mokřady, dřeviny aj.

  Ministerstvo životního prostředí spustilo výzvu č. 2/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (115 170). Cílem je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystém. Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, …

  Žádejte dotace MŽP na tůně, mokřady, dřeviny aj. Číst dál »

 • Znáte nové doby lovu?

  Znáte nové doby lovu?

  Od začátku tohoto roku je účinná novela vyhlášky číslo 245/2002 Sb., kterou každý myslivec zná jako vyhlášku stanovující doby lovu zvěře. Nejvýznamnější změnou, kterou tato novela přinesla, je povolení celoročního lovu řady druhů spárkaté zvěře do dvou let věku. Nedávný začátek „tradiční“ doby lovu srnců však ukázal, že část myslivců o novince neví a část ji považuje …

  Znáte nové doby lovu? Číst dál »

 • Finanční příspěvky na myslivecké hospodaření

  Finanční příspěvky na myslivecké hospodaření

  Uživatelé honiteb mají možnost podat žádosti o finanční příspěvek na vybrané myslivecké činnosti: zlepšování životního prostředí zvěře, podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, oborní chovy vzácných druhů nebo poddruhů zvěře, veterinární antiparazitární přípravky, zjišťování nákaz v chovech zvěře, ulovení kormorána velkého, ulovení prasete divokého, ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin. Vlastníci loveckých psů a loveckých dravců získávají finanční příspěvky …

  Finanční příspěvky na myslivecké hospodaření Číst dál »

Přejít na začátek