Měsíc: <span>Únor 2021</span>

Zajíček ve sněhu

Nalezená mláďata nechte v přírodě, poradí si

S prvním jarním oteplením se v přírodě objevují také mláďata volně žijících živočichů. Již nyní v únoru můžeme narazit na zajíčky, později na jaře se přidají například srnčata. Samice obou těchto druhů nechávají svá mláďata odložená a vrací se k nim jen několikrát za den. Nález osamoceného mláděte neznamená, že je opuštěné. Nesnažte se mu pomáhat! První jarní oteplení …

Číst dál

Zrušení nouzového stavu pro myslivost nic nemění

Poslanecká sněmovna Parlamentu neschválila Vládě prodloužení nouzového stavu za 14. únor 2021. Počínaje pondělkem 15. 2. 2021 tak pravděpodobně nouzový stav skončí. Samotné ukončení nouzového stavu ale nic nemění na omezeních, kterými se řídí výkon práva myslivosti. Po konzultaci s příslušnými institucemi prosíme: Respektujte i nadále dosud platná krizová opatření vlády. Výkon práva myslivosti – individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby …

Číst dál
Furadan

ČMMJ odsuzuje otravy dravců

Českomoravská myslivecká jednota se hlásí ke svému poslání ochraňovat životní prostředí, přírodu a krajinu a pečovat o ohrožené živočišné druhy a odsuzuje jakékoli nelegální usmrcování volně žijících živočichů. Českomoravská myslivecká jednota jménem českých, moravských a slezských myslivců jednoznačně odsuzuje zvláště zavrženíhodný případ pravděpodobně úmyslného nezákonného usmrcení čtyř orlů mořských u Velkého Boru na Klatovsku v prvním únorovém týdnu tohoto roku. Největší tuzemská …

Číst dál

Zpráva ze zasedání Myslivecké rady

Druhé jednání členů Myslivecké rady ČMMJ se uskutečnilo dne 29.  ledna 2021.  Z důvodu trvajícího nouzového stavu se jednání uskutečnilo videokonferenčně on-line. Zúčastnilo se 15 členů  (1 byl omluven). Myslivecká rada v prvním bodě  opět projednala a schválila návrh upraveného rozpočtu ČMMJ na rok 2021, který musel být v některých položkách upraven na základě rozhodnutí MZe o poskytnutí výše dotací …

Číst dál

Nabídka prodeje majetku v obci Doloplazy (Prostějov)

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., hlavní spolek a Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Prostějov, pobočný spolek v souladu s usnesením svého nejvyššího orgánu Sboru zástupců ve věci prodeje majetku nabízejí k prodeji Nebytový prostor č. ev. 154 včetně vedlejší hospodářské budovy a příslušenství v obci Doloplazy, okres Prostějov. Cena stanovená znaleckým posudkem je 1 300 000 Kč. Znalecký posudek přikládáme. Kontakt: Ing. Iva Dvořáková, vin.qibenxbin@pzzw.pm, …

Číst dál