Měsíc: <span>Listopad 2022</span>

Evropský parlament požaduje přehodnotit ochranu vlka

Evropský parlament dnes odhlasoval společné usnesení o ochraně chovu hospodářských zvířat a velkých šelem v Evropě. Nejdůležitějším požadavkem Parlamentu je další výzva k revizi příloh Směrnice o stanovištích, aby byly chráněné druhy zařazeny do odpovídajícího seznamu v souladu s vědeckým a technickým pokrokem. Případný přesun populace velkých šelem z jedné přílohy (např. přísná ochrana) do jiné (např. ochrana s využitím) nezmění právní povinnost členských států zajistit příznivý …

Číst dál
Zkoušky

Prodloužení nájemní smlouvy honitby dodatkem

Na četné dotazy, zda je možné prodloužit platnost nájemní smlouvy honitby dodatkem, jsme požádali o vyjádření ministerstvo zemědělství. „Ustanovení o smlouvě o nájmu honitby v zákoně o myslivosti mají soukromoprávní charakter a pouze zakotvují zvláštní typ nájemní smlouvy. Na smlouvu o nájmu honitby je tak třeba aplikovat zásady soukromého práva a ustanovení občanského zákoníku o nájmu. To mj. výslovně vyplývá z § 33 odst. 9 zákona …

Číst dál

Opustil nás Ing. Bohumír Freiberg

Ve věku 71 let dnes, 21. listopadu 2022, zemřel člen dozorčí rady Českomoravské myslivecké jednoty a předseda Okresního mysliveckého spolku Ústí nad Labem Ing. Bohumír Freiberg. Poslední rozloučení se uskuteční 25. listopadu v 15.00 hod. v obřadní síni Starého krematoria v Ústí nad Labem–Střekově. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Číst dál

55. ročník Národního sokolnického setkání v Opočně

V souvislosti se Světovým dnem sokolnictví, který se koná dnes 16. listopadu si připomeneme letošní již 55. ročník Národního sokolnického setkání v Opočně. Letos to bylo již 55 let od založení Klubu Sokolníků a pořádání prvního sokolnického setkání v Opočně. Tehdy stálo při nástupu zhruba 10 sokolníků převážně s jestřáby. Dnes se Opočenské setkání rozrostlo do velkolepých rozměrů. Účastnilo se jej 98 …

Číst dál

Soutěž o originální zástěru pro mistry grilovaček

Vaříte rádi se zvěřinou? Tak pozor! Máme pro vás omezenou sérii stylových zástěr ke grilu i do kuchyně s výročním logem 100 let Českomoravské myslivecké jednoty. Soutěže budou probíhat pravidelně každý měsíc na našem Facebooku, vždy od 15. dne v měsíci.   Odpovědi na otázky jsou skryté ve zvěřinových receptech na našem YouTube kanálu https://www.cmmj.cz/videorecepty nebo v pořadu Do lesa …

Číst dál

Generální zasedání FACE 2022

Ve dnech 25. – 27. října 2022 proběhlo v Bruselu generální zasedání mezinárodní myslivecké organizace FACE.  Českomoravská myslivecká jednota, se jako člen FACE, také generálního zasedání zúčastnila. Na programu zasedání bylo kromě běžných agend, zabývajících se provozem organizace, mnoho důležitých témat, týkající se nás, myslivců. Musíme konstatovat, že poslední roky FACE stále posiluje své postavení v Bruselu. Od …

Číst dál