Novinky

Návody pro podvojné účetnictví

Myslivecký pobočný spolek jako organizační složka Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ), povede účetnictví v souladu zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ve znění opatření vyhlášky v platném znění 324/2015 Sb. Nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro spolky, občanská sdružení, jejichž předmětem činnosti je jiná než výdělečná činnost.

Více v přílohách.

Soubory ke stažení