Štítek

  • ČMMJ
  • Posts tagged zápisy z jednání a usnesení
Sbor zástupců

Usnesení Sboru zástupců ze dne 15. 11. 2019

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „SZ ČMMJ, z.s.“) konaný v Brně dne 15. listopadu 2019 I. Projednal: Zprávu předsedy ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty a) o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. (dále jen „MR ČMMJ, z.s.“) od SZ ČMMJ, z.s. konaného dne 8. 6. 2019 v Benešově, b) o kontrole plnění Usnesení SZ ČMMJ, z. s. konaného dne 8. 6. 2019 …

Číst dál

Zpráva Dozorčí rady ze Sboru zástupců

V období od minulého sboru zástupců tedy od 09. 06. 2018 se DR ČMMJ sešla na 7 řádných a 1 mimořádném zasedání a to 04. 09. 2018 (Praha), 02. 10. 2018 (Praha – mimořádné zasedání), 30. 10. 2019 (Praha), 27. 11. 2018 (Praha) 18. 01. 2019 (Krušovice), 21. 03. 2019 (Praha), 18. 04. 2019 (Praha) a včera tj. 07. 06. 2019 zde v Benešově. Účast členů DR ČMMJ byla na všech zasedáních 74%. Na všech zasedáních chyběli v průměru …

Číst dál

Projev předsedy ČMMJ na Sboru zástupců

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych Vás přivítal na dnešním zasedání nejvyššího orgánu ČMMJ, z.s. zde v Benešově. Informaci o projednávaných bodech jednotlivých zasedání MR ČMMJ, z.s. od posledního zasedání SZ ČMMJ,z.s. jste obdrželi v předem zaslaných materiálech. Jako každoročně Vás seznámím s pohledem na dění v ČMMJ a jsem přesvědčen, že v diskuzi budeme společně hledat další kroky vedoucí ke zlepšení …

Číst dál