Měsíc: Prosinec 2019

Kůrovec

Myslivci souhlasí s chystanou novelou zákona o myslivosti

Ministerstvo zemědělství v současné době připravuje novelu zákona o myslivosti, která změní myslivecké plánování tak, že bude více odrážet skutečný stav honitby a škody páchané zvěří. Českomoravská myslivecká jednota s nutností vyvážit potřeby zvěře a lesa navrhovaným způsobem souhlasí. V Lidových novinách a webových stránkách Lidovky.cz byl dnes publikován článek nazvaný „Nová pravidla pobuřují myslivce. Měli by lovit zvěř podle toho, …

Myslivci souhlasí s chystanou novelou zákona o myslivosti Číst dál »

Odstávka SW Diana 2. ledna 2020

Dne 2. 1. 2020 dojde k zálohování softwaru členské evidence SW Diana a nasazení nové verze, která byla vytvořena v souvislosti s usnesením Sboru zástupců dne 15. 11. 2019 v Brně. V tento den nebude možné platit členské příspěvky.

Vánoční provozní doba sekretariátu

Úřední hodiny sekretariátu ČMMJ budou ve vánočním období omezeny. 23., 27., 30. a 31. 12. budeme k dispozici od 9.00 do 13.00 hodin. O svátcích 24.–26. 12. a 1. 1. bude sekretariát uzavřen. Těšíme se na setkání v novém roce!

Krásné svátky a úspěšný nový rok

Přátelé myslivci, za pár dní se rozloučíme s kalendářním rokem 2019, který byl na dění kolem myslivosti velmi pestrý. Téměř denně se na nás valily novinky týkající se zbraní, olova, vlka, hrabošů a stutoxu, kůrovce a v neposlední řadě i nepříjemné legislativní změny, které blíže komentuji v úvodníku příštího čísla časopisu Myslivost. Boji za legislativu a lepší reputaci myslivosti se nevyhneme ani …

Krásné svátky a úspěšný nový rok Číst dál »

Zkoušky

Přezkoušení čekatelů 2020

Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané Řádem pro jmenování a odvolávání rozhodčích, podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. ledna 2020 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Jany Adámkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce). Pořádající OMS: OlomoucMísto konání: OMS Olomouc, Wellnerova …

Přezkoušení čekatelů 2020 Číst dál »

Baset

Novinky Zkušebního řádu pro zkoušky z výkonu

Na červnovém zasedání Sboru zástupců ČMMJ bylo projednáno a schváleno novelizované znění Všeobecné části Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu. ČMMJ zaslala schválené znění zkušebního řádu Ministerstvu zemědělství k vyjádření. Ministerstvo zemědělství však koncem září zaslalo věcné připomínky a požadavky na textové úpravy znění zkušebního řádu. Požadovalo provedení změn v textu u organizátora a pořadatele zkoušek. Obecně vzato vyžadovalo nahrazení …

Novinky Zkušebního řádu pro zkoušky z výkonu Číst dál »

Seznam startujících na Nominační soutěži 2020

Zveřejňujeme seznam startujících a náhradníků pro Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla. Kynologická komise sestavila startovní listinu z došlých přihlášek dle výsledků na všestranných zkouškách ohařů konaných v roce 2019. Nominační soutež se uskuteční při OMS Jičín ve dnech 8. – 10. května 2020. Přejeme všem mnoho úspěchů.

čip

Změny v platnosti vakcinace proti vzteklině

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela Zákona o veterinární péči (Zákon 166/1999 Sb. znění 1. 1. 2020), která podstatným způsobem upravuje otázku vakcinace proti vzteklině u psů. Stále platí požadavky zakotvené v probíraném zákoně v §4 – Povinnosti chovatelů, bod (1), podle kterého je chovatel povinen „zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 …

Změny v platnosti vakcinace proti vzteklině Číst dál »

Střeček

SVS ruší zákaz antiparazitik

Státní veterinární správa (SVS) k 31. 12. 2019 zruší mimořádná veterinární opatření vydaná v závěru minulého roku, která zakazovala myslivcům v České republice používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře. Změna vyplývá z nařízení zveřejněného na úřední desce SVS. Uživatelé honiteb s prokázaným výskytem parazitů u spárkaté zvěře v posledním roce budou po splnění s tím souvisejících povinností moci v únoru 2020 provést ošetření tak, jak tomu bylo …

SVS ruší zákaz antiparazitik Číst dál »

Puškohled

Od ledna se mění doby lovu spárkaté zvěře

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře. To pomůže především oblastem, které zasáhla kůrovcová kalamita, a které jsou osázené novými stromky. Právě ty totiž spárkatá zvěř okusuje a ničí. Změna začne platit od 1. ledna 2020 příštího roku. Myslivci dostanou účinnější nástroj, jak regulovat narůstající počty spárkaté zvěře. MZe připravilo vyhlášku, kterou prodlužuje doby lovu …

Od ledna se mění doby lovu spárkaté zvěře Číst dál »

Přejít na začátek