FACE v Praze u příležitosti 100. výročí ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota byla hostující a pořadatelskou zemí Generálního zasedání FACE, které se uskutečnilo tento týden od 25. – 28. září. V Praze se sešli představitelé evropských mysliveckých svazů a institucí z více než 30 zemí, aby diskutovali o vývoji velkých šelem v Evropě a projednávali strategické cíle FACE pro rok 2027. ČMMJ se ujala organizace mezinárodního setkání, připravila ve spolupráci s FLD ČZU odbornou konferenci a společenské setkání u příležitosti 100. výročí od založení. FACE o setkání vydalo tiskovou zprávu.

FACE Press Release: Real Solutions Required for Large Carnivore Conservation and Management in Europe (mailchi.mp)

Mezinárodní konference, 27. září, aula FLD ČZU

Hlavní pozornost byla věnovaná nedávnému vyjádření Evropské komise, která uznává narůstající problémy a doporučuje místním orgánům, aby plně využívaly stávajících výjimek v ochraně velkých šelem.

Myslivci volají po komplexním řešení

Myslivci jsou klíčovými účastníky ochrany a managementu velkých šelem. V rámci konference byly představeny úspěšné příklady ochrany velkých šelem, aktivním zapojením do monitoringu a managementu. Všechny země shodně potvrdily zvýšení počtu velkých šelem a v té souvislosti i nárůst konfliktů, často umocněným nelogickou reakcí, a to zvýšením úrovně ochrany na místo zlepšení opatření vedoucí k lepšímu soužití s velkými šelmami. Při řešení problémů velkých šelem jsou zásadní dopady na místní komunity farmářů. Problém se netýká pouze útoků na hospodářská zvířata, ale také útoků na lidi, někdy až smrtelných. Jak uvedl DR. Ovideu lonescu, zástupce Rumunska, místní lidé se uchylují k vlastnímu řešení – trávení velkých šelem. Aby nedocházelo k nelegálnímu a neetickému krajnímu řešení, myslivci volají po rozumném managementu, po strategii ochrany a komplexním řízení, které bude respektovat potřeby lidí postižených regionů.

Evropská komise (EK) je rozporuplná

Přestože Evropská komise už několikrát prohlásila, že by členské státy měly plně využívat pružnosti směrnice o stanovištích, v souvislosti s řešením koncentrace vlčích smeček v některých evropských regionech, kde je riziko nebezpečí pro hospodářská zvířata a potenciálně i pro lidi vysoké, jsou revize pokynů EK o přísné ohraně paradoxně přísnější než v předchozí verzi. Zřejmě stále přetrvává mínění, že management není slučitelný s dlouhodobou ochranou.

Myslivci napříč Evropou doufají, že EK se k problému postaví jednoznačně, aby jejich prohlášení nebyly v rozporu s novým nařízením. V některých zemích problematiku vnímají více, někde se k tomu vlády staví populisticky ve vztahu s blížícími volbami. Na konferenci zazněly prezentace ze Švédska, Rumunska, Lotyšska, Slovenska, České republiky, Německa, Chorvatska a Slovinska.

https://www.dropbox.com/scl/fo/zvhb96lfm29t5qsm9e3re/h?rlkey=k1gg2u2whgirttvt5r0iyvhsk&dl=0

Návrh na úpravu stavu ochrany vlka

EK nedávno oznámila, že se bude zabývat návrhem na případnou úpravu stavu ochrany vlka a zavedení další flexibility do právního rámce. Sbírá i podněty od různých komunit. Torbön Larsson, prezident FACE, vnímá tento počin za pozitivní a prohlásil: „Nyní je čas na skutečné kroky k zajištění ochrany a řízení vlků a dalších druhů velkých šelem v evropských venkovských komunitách“

Diskuze byla podnětná a FACE bude apelovat na EK, aby naslouchala myslivcům. Na mysliveckých organizacích je, aby pokračovaly v úsilí o rozumné hospodaření a využívaly k diskuzi s vládními institucemi argumenty opírající se o odborné výzkumy.

ČMMJ u příležitosti svého významného výročí byla hostující zemí Generálního zasedání FACE a pořadatelem odborné konference. Kontakt s ostatními mysliveckými organizacemi Evropy a sdílení jejich zkušenosti byly v mnohém inspirující. Redakce časopisu Myslivost vám přinese bližší informace z mezinárodní konference. Děkujeme za spolupráci FLD ČZU, za podporu st. podniku Lesy ČR.

Společenské setkání u příležitosti 100. výročí ČMMJ

Po odborné konferenci a prohlídce FLD ČZU následoval společenský večer, kde jsme všem zástupcům předali medaile u příležitosti našeho 100. výročí. Večer moderovala Patricia Jakešová ze sekretariátu ČMMJ, slavnostní atmosféru vytvořili trubači a své umění vábení jelenů předvedli naši nejlepší vábiči Jan Brtník a Tomáš Třeský. Došlo i na pasování Torböna Larssona, prezidenta FACE. Poslední den se delegáti věnovali prohlídce Prahy. Bylo nám ctí hostit myslivecké organizace Evropy u nás v Praze a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Poděkování FACE

Dear FACE Members, 

I would like to thank you sincerely for contributing to an excellent FACE General Assembly at the occasion of the 100th Anniversary of the Czech Hunters’ Association. A particular thank you to Mr. Jiří Janota, President, Mr. Daniel Švrčula, Vice President and the entire team of the Czech Hunters’ Association for preparing an excellent programme. There was a very positive atmosphere through the meetings, helped by the welcoming Czech hunting culture. We took several important decisions for the coming years. 

Yours sincerely,Torbjörn Larsson, FACE President

Vážení členové FACE,

rád bych Vám upřímně poděkoval za vynikající průběh Generálního zasedání FACE u příležitosti 100. výročí Českomoravské myslivecké jednoty. Zvláštní poděkování patří předsedovi Jiřímu Janotovi, místopředsedovi Danielu Švrčulovi a celému týmu sekretariátu ČMMJ za přípravu skvělého programu. Na setkání byla velmi přátelská atmosféra, také za přispění výjimečné české myslivecké kultury. Učinili jsme několik důležitých rozhodnutí pro nadcházející roky.

S pozdravem Torbjörn Larsson, prezident FACE

Fotodokumentace zde 2023-09-27 FACE – Disk Google

Zástupci mysliveckých organizací Evropy

Více foto zde: 2023-09-27 FACE – Disk Google

Soubory ke stažení

 • pptx Sweden
  Velikost souboru: 9 MB Stažení: 127
 • pptx Latvia
  Velikost souboru: 9 MB Stažení: 1199
 • pptx Spain
  Velikost souboru: 6 MB Stažení: 1011
 • pptx Germany
  Velikost souboru: 7 MB Stažení: 102
 • pptx FACE
  Velikost souboru: 7 MB Stažení: 97
 • pptx Czech Republic
  Velikost souboru: 14 MB Stažení: 970
Přejít na začátek