Category

  • ČMMJ
  • Archive by category Zpravodaj ČMMJ

Krásné svátky a úspěšný nový rok

Přátelé myslivci, za pár dní se rozloučíme s kalendářním rokem 2019, který byl na dění kolem myslivosti velmi pestrý. Téměř denně se na nás valily novinky týkající se zbraní, olova, vlka, hrabošů a stutoxu, kůrovce a v neposlední řadě i nepříjemné legislativní změny, které blíže komentuji v úvodníku příštího čísla časopisu Myslivost. Boji za legislativu a lepší reputaci myslivosti se nevyhneme ani …

Číst dál
Baset

Novinky Zkušebního řádu pro zkoušky z výkonu

Na červnovém zasedání Sboru zástupců ČMMJ bylo projednáno a schváleno novelizované znění Všeobecné části Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu. ČMMJ zaslala schválené znění zkušebního řádu Ministerstvu zemědělství k vyjádření. Ministerstvo zemědělství však koncem září zaslalo věcné připomínky a požadavky na textové úpravy znění zkušebního řádu. Požadovalo provedení změn v textu u organizátora a pořadatele zkoušek. Obecně vzato vyžadovalo nahrazení …

Číst dál

Seznam startujících na Nominační soutěži 2020

Zveřejňujeme seznam startujících a náhradníků pro Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla. Kynologická komise sestavila startovní listinu z došlých přihlášek dle výsledků na všestranných zkouškách ohařů konaných v roce 2019. Nominační soutež se uskuteční při OMS Jičín ve dnech 8. – 10. května 2020. Přejeme všem mnoho úspěchů.

Číst dál
čip

Změny v platnosti vakcinace proti vzteklině

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela Zákona o veterinární péči (Zákon 166/1999 Sb. znění 1. 1. 2020), která podstatným způsobem upravuje otázku vakcinace proti vzteklině u psů. Stále platí požadavky zakotvené v probíraném zákoně v §4 – Povinnosti chovatelů, bod (1), podle kterého je chovatel povinen „zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 …

Číst dál

Nabídka mysliveckých uniforem

Nevíte, kde si nechat ušít slušivou uniformu? Nejste si jisti tím, jak vámi vybraná uniforma zapadne mezi ostatní myslivce? Chcete kvalitu prověřenou vedením a zaměstnanci ČMMJ? Nepřehlédněte nabídku mysliveckých uniforem od firmy Margita. Dámská vesta 1 500 Kč Dámské kalhoty 1 480 Kč Dámské sako 3 570 Kč Dámská sukně 1 250 Kč Pánská vesta 1 500 Kč Pánské kalhoty 1 740 Kč Pánské sako 4 480 Kč Ceny jsou …

Číst dál
Náboje do brokovnice

Zákaz olova aktuálně

Čtenáři Zpravodaje i fanoušci naší stránky na Facebooku vědí, že strašák zákazu olova se do našich dveří dere nejen z Bruselu, ale příležitostně i z Prahy. Jak dopadla kauza „dobrovolného zákazu“, o kterém informovala média? Česká tisková kancelář ve středu 16. 10. 2019 informovala, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyzve v příštím roce myslivce, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo. O dva roky později …

Číst dál
Úředník

Co se děje s majetkem při zrušení spolku

Mezi myslivci je poměrně rozšířený názor, že po zrušení spolku si majetek spolku členové mezi sebou rozdělí. Toto je ovšem názor velmi zjednodušený a navíc nesprávný. Zrušení spolku a záležitosti s tím související je složitější. Rozhodně postup členů spolku nezáleží jen na libovůli členů spolku, nýbrž je dost podrobně upraven právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Důležité je také znění …

Číst dál
Posed

Vyhlašujeme soutěž Honitba roku

ČMMJ se v souladu se zásadami Evropské úmluvy o krajině připojila ke společnému zájmu občanů našeho státu v úsilí o udržitelný rozvoj krajiny založený na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, ochranou a tvorbou životního prostředí. Od roku 2016 vyhlašujeme Honitbu roku. Ekologická komise ČMMJ hodnotí významné ekologických projekty a aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí pro volně žijící …

Číst dál
Mé toulky za zvěří

Vyhlašujeme soutěž pro děti Mé toulky za zvěří

Vyhlašujeme XVIII. ročník dětské soutěže Mé toulky za zvěří. Soutěžit se bude ve třech oblastech: výtvarná, fotografická a poezie. Děti mohou své obrázky, básničky, fotografie na téma les, příroda, poznávání zvěře a myslivost zasílat do 31. března 2020 na adresu: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.Lešanská 1176/2a141 00 Praha 4 – Chodov Práce musí být opatřeny údaji: jméno autora, věk, …

Číst dál
Hraboš polní

Plošná aplikace jedu na hraboše (zatím) zastavena

Pátého srpna tohoto roku vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který je organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství, povolení pro plošnou aplikaci rodenticidu Stutox II rozhozem ve více než polovině okresů ČR. Cíleno je proti hraboši polnímu, který je dle tvrzení některých zemědělců v tomto roce přemnožený a závažně poškozuje úrodu. Vydání povolení bylo odpovědí ÚKZÚZ na několik článků, …

Číst dál