Category

  • ČMMJ
  • Archive by category Zpravodaj ČMMJ
  • ()
Baset

Novinky Zkušebního řádu pro zkoušky z výkonu

Na červnovém zasedání Sboru zástupců ČMMJ bylo projednáno a schváleno novelizované znění Všeobecné části Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu. ČMMJ zaslala schválené znění zkušebního řádu Ministerstvu zemědělství k vyjádření. Ministerstvo zemědělství však koncem září zaslalo věcné připomínky a požadavky na textové úpravy znění zkušebního řádu. Požadovalo provedení změn v textu u organizátora a pořadatele zkoušek. Obecně vzato vyžadovalo nahrazení …

Číst dál

Seznam startujících na Nominační soutěži 2020

Zveřejňujeme seznam startujících a náhradníků pro Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla. Kynologická komise sestavila startovní listinu z došlých přihlášek dle výsledků na všestranných zkouškách ohařů konaných v roce 2019. Nominační soutež se uskuteční při OMS Jičín ve dnech 8. – 10. května 2020. Přejeme všem mnoho úspěchů.

Číst dál
čip

Změny v platnosti vakcinace proti vzteklině

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela Zákona o veterinární péči (Zákon 166/1999 Sb. znění 1. 1. 2020), která podstatným způsobem upravuje otázku vakcinace proti vzteklině u psů. Stále platí požadavky zakotvené v probíraném zákoně v §4 – Povinnosti chovatelů, bod (1), podle kterého je chovatel povinen „zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 …

Číst dál

Nabídka mysliveckých uniforem

Nevíte, kde si nechat ušít slušivou uniformu? Nejste si jisti tím, jak vámi vybraná uniforma zapadne mezi ostatní myslivce? Chcete kvalitu prověřenou vedením a zaměstnanci ČMMJ? Nepřehlédněte nabídku mysliveckých uniforem od firmy Margita. Dámská vesta 1 500 Kč Dámské kalhoty 1 480 Kč Dámské sako 3 570 Kč Dámská sukně 1 250 Kč Pánská vesta 1 500 Kč Pánské kalhoty 1 740 Kč Pánské sako 4 480 Kč Ceny jsou …

Číst dál
Úředník

Co se děje s majetkem při zrušení spolku

Mezi myslivci je poměrně rozšířený názor, že po zrušení spolku si majetek spolku členové mezi sebou rozdělí. Toto je ovšem názor velmi zjednodušený a navíc nesprávný. Zrušení spolku a záležitosti s tím související je složitější. Rozhodně postup členů spolku nezáleží jen na libovůli členů spolku, nýbrž je dost podrobně upraven právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Důležité je také znění …

Číst dál
Posed

Vyhlašujeme soutěž Honitba roku

ČMMJ se v souladu se zásadami Evropské úmluvy o krajině připojila ke společnému zájmu občanů našeho státu v úsilí o udržitelný rozvoj krajiny založený na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, ochranou a tvorbou životního prostředí. Od roku 2016 vyhlašujeme Honitbu roku. Ekologická komise ČMMJ hodnotí významné ekologických projekty a aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí pro volně žijící …

Číst dál
Hraboš polní

Plošná aplikace jedu na hraboše (zatím) zastavena

Pátého srpna tohoto roku vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který je organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství, povolení pro plošnou aplikaci rodenticidu Stutox II rozhozem ve více než polovině okresů ČR. Cíleno je proti hraboši polnímu, který je dle tvrzení některých zemědělců v tomto roce přemnožený a závažně poškozuje úrodu. Vydání povolení bylo odpovědí ÚKZÚZ na několik článků, …

Číst dál
Zlatá srnčí trofej 2019

Ohlédnutí za Zlatou srnčí trofejí 2019

Devětačtyřicátý ročník národního finále Zlaté srnčí trofeje je nenávratně za námi. Pojďme se ohlédnout a krátce zavzpomínat na jedinečné setkání mladých přátel myslivosti, kteří si našli vztah k přírodě a mají chuť se vzdělávat. Po deseti letech zavedlo finále účastníky Zlaté srnčí trofeje znovu do Plané nad Lužnicí. Dětský tábor se nachází mezi řekou Lužnicí a rybníkem Hejtmanem. Začátkem …

Číst dál
Prase divoké

Africký mor prasat na postupu

Africký mor prasat je nakažlivé virové onemocnění prasat, které je ve většině případů smrtelné. Do východní Evropy se poprvé dostal v roce 2007. Zatím desátou zemí Evropské unie, kde se AMP objevil, se na konci července 2019 stalo Slovensko. První případ afrického moru prasat ohlásilo Slovensko Světové organizaci pro zdraví zvířat 25. července 2019. Jednalo se o prase …

Číst dál
Jedy

Stutox II versus karbofuran

Na přelomu července a srpna jsme byli svědky obrovské mediální kampaně proti plošné aplikaci Stutoxu II užívaného k regulaci hrabošů na zemědělských pozemcích. Do kampaně se intenzivně zapojila spousta myslivců. V mediích prezentovali obrázky uhynulé zvěře drobné i spárkaté. Společně s ostatními organizacemi zabývající se ochranou přírody nakonec zvrátili rozhodnutí Ministerstva zemědělství. A osobně mě těšilo, že něco takového je dnes …

Číst dál